Bygningspunkt i fkb-bygning på fulldyrka mark i fkb-ar5 i 3024 Bærum

Avvikene kan skyldes enten feil bygningskoordinat eller bygningstype/status i matrikkel eller feil arealtype i AR5. Vær oppmerksom på det er krav om arealer på over 200 m2 før det er krav om endring av arealtype i AR5 så avvikene vil ikke alltid kreve retting i datagrunnlaget

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningDyrkamark for kommunenr 3024 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/3024_bygningDyrkamark.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerArealtypeBygningstatusBygningstypePosisjonWMS-bilde
3024 Bærum811e54fd-6cc2-400a-a3c8-368dd12e3b3c1856573021TB181N: 6645067.00, Ø: 587463.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3024 Bærumb63dc84c-0e71-4546-b1e4-2a6680379a251742036421TB181N: 6640543.00, Ø: 582295.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3024 Bærum1e21b46b-cea6-4349-b5a3-63a9901ca1721731964721TB216N: 6644277.00, Ø: 587658.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3024 Bærum8508e0b5-d7dc-45f4-aec7-030f50f29c051735210521TB249N: 6650861.00, Ø: 581706.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3024 Bærumf38c0956-26e2-483f-bbca-f03f0a46d0d11860827821TB319N: 6641831.00, Ø: 588817.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3024 Bærumbf74bc59-0850-4c4d-8745-0ee09c554c9730035258121TB999N: 6646912.70, Ø: 584763.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket