Bygningspunkt i takoverbyggflater i fkb-bygning i 3024 Bærum

Avvikene skyldes vanligvis at takoverbygget er klassifisert feil (skal være bygning), men kan også skyldes feil registrering i matrikkelen. Rettes i matrikkelen eller FKB-Bygning

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningTakoverbygg for kommunenr 3024 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/3024_bygningTakoverbygg.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerTakoverbygg_lokalidPosisjonWMS-bilde
3024 Bærum5a8fc5cc-370a-44fe-95e1-60ea416bcdc130008202682790173-2e52-4bc5-95c5-98cebcf3f1d0N: 6645096.50, Ø: 591204.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3024 Bærum832458e1-224d-4de7-8773-4fed380215f6301084680edf666ac-d8c0-48f9-a7d8-b41c2c311404N: 6640606.50, Ø: 587252.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3024 Bærum7b3c9eca-6487-447c-9fb7-2e2b8de47e5e17328883d7c81b48-be6b-4433-a3d0-0b72621e3c90N: 6644529.00, Ø: 586568.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3024 Bærum59cf4462-6828-4713-abbc-578d7eef7b4324875083cbb0b124-0271-4b86-99e1-5b0ab8637891N: 6642413.00, Ø: 586907.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3024 Bærum01ec33f6-9636-4a20-9e88-aca50434c65317197592c979ce1d-8b88-4df9-b0f0-f2a300669c0bN: 6645032.00, Ø: 590259.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3024 Bærum59b5628f-559a-44d7-a550-5d5ac21fd22c1739988891d88523-00f5-481d-aa1b-f4e47f3cbc18N: 6639454.50, Ø: 584689.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3024 Bærum0fd2716f-bd00-43bc-a736-845a6f67c7cd18597802f3377966-0bf9-4f04-a861-d83a962b4e49N: 6640454.00, Ø: 585339.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3024 Bærum539951fd-6497-4102-987c-06495973d63818597810e0b9cd2d-8261-498e-8e39-16758a688a9aN: 6640441.00, Ø: 585347.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3024 Bærum0dbff474-fbde-4b5f-943b-8764c30476dc300583480b01a7381-d0b6-47fb-a0eb-984700e22124N: 6641170.70, Ø: 588165.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3024 Bærume1ceeb1d-1f3a-43ce-9611-f56dc333cc093006635605bf5e5c2-6b3b-4b40-9802-f6883e1d9bb9N: 6646656.00, Ø: 590693.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3024 Bærum26c24b00-9b30-4db6-a35d-4366c87ef0ba300790898b743398d-5611-402b-b801-632a3e33471eN: 6641214.70, Ø: 590287.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3024 Bærum5bc99d84-89be-4f23-ac1d-13f8da8d217130057165531e4ed99-74ea-490f-ae27-3cec5da61c05N: 6640933.10, Ø: 588214.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3024 Bærum71e14b5b-20ff-466e-ab39-d06cd11a38be3008109851cc60537-072b-48b0-8ca0-e444660635ebN: 6640751.10, Ø: 586295.65Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3024 Bærumfd146b80-3ad0-46e0-803d-e62e8918d4fd3007759086968ddf7-e58a-49a0-aa2b-880effaa7a84N: 6641503.61, Ø: 587770.33Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3024 Bærumc23d25a7-e492-4f9b-8f5a-d3205b54d9d23008344781e5544af-63ba-404b-a57a-b19f72792882N: 6645869.80, Ø: 589514.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3024 Bærum198fdfc8-3ca2-4a92-8793-58b030666f2a30084340005e21124-da2d-412d-b7ad-6b382efdc89fN: 6645946.61, Ø: 591006.27Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3024 Bærum72e3dadf-c13f-4ea9-b7fe-1fef98f47b1b300810922d79a9b61-b884-4cb1-9288-5e2513dcb194N: 6643377.00, Ø: 589792.06Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3024 Bærumf7e3018e-bf13-46ea-8ed5-e6b33b1b87d3300771340363b8634-be45-4876-8e51-768778a0c24cN: 6645171.50, Ø: 590272.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3024 Bærumca6f2196-0a21-4a21-94c8-349a19ff31cb300663491f23ecec6-fb26-4d3f-b1bf-025d3f7e9ce8N: 6641677.90, Ø: 588595.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3024 Bærum9900053a-03e5-4bfd-a032-73624a0ba0fc300754233fb96d299-caf5-4a1c-83f7-8a0b4aa827f1N: 6641387.30, Ø: 590047.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3024 Bærum1d7450f6-db48-45a2-aa61-183148bdcfe9300983431416c59cc-17c9-4cd9-a9a9-7ddce3e8f72eN: 6642913.30, Ø: 589787.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3024 Bæruma460798a-1a43-4158-b96e-d5ad9f6ccefe300925167b6237443-cc40-43ed-bb5e-34c1df4232a5N: 6643891.40, Ø: 590683.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3024 Bærum91acf2e2-15d7-455a-8aa9-73d2a6804e4f3009491161a33f650-db6e-448c-9ef4-adfcbd48db0aN: 6642960.70, Ø: 590028.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3024 Bærum22850468-6d3a-46a5-af95-643f7552527017312456962b471f-d837-45dd-8e29-9159ab6c36b0N: 6643629.00, Ø: 588072.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3024 Bærum4deebf22-5481-425e-9888-5253efaa30753002370011ce7a4dd-6bd5-40bd-a839-6ae18db98847N: 6643290.20, Ø: 588933.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3024 Bærum5e7e34d3-1f09-48a8-a3fb-8035c9375ee118597829e0b9cd2d-8261-498e-8e39-16758a688a9aN: 6640489.00, Ø: 585418.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3024 Bærum59ad63b0-90bc-477d-bc0b-243cb7d4c2193006459036586d658-68eb-452c-bb9b-c8f733baa2cfN: 6640961.90, Ø: 586959.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3024 Bærum8d0c59d4-3170-4d7f-9a10-3cc8f33b9d5017373528a7ea2a47-4052-40c5-bcb3-9355c7b3bfc5N: 6643720.00, Ø: 583553.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3024 Bærumbb7d1140-6eaa-422e-90d6-01c7ddf69063300386841fefc2dc8-4794-450d-b74b-f590615c75e1N: 6641140.80, Ø: 584212.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3024 Bærumd8cc4288-5de2-4e06-85c5-009b33109b6c672483311d42256-a427-4ad7-9775-3008cbf055a7N: 6640471.00, Ø: 585313.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3024 Bærum93fef55a-db43-44fe-bd50-95f7f12934c6172638977539a252-fedd-434f-85f3-a0fcca46cbe9N: 6642039.00, Ø: 589192.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3024 Bærumefefb9a8-d0fc-47f0-b743-4a558579adf017334379816d3fc2-885f-46cd-8d4e-13c4bf10af88N: 6645048.60, Ø: 589488.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3024 Bærum54d8998b-24a4-45a3-8be2-748c2ae12c78185856506379fdba-9e0c-4088-8ecb-4ed0d16cbd8dN: 6640177.20, Ø: 584817.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3024 Bærum2c3b7be7-0e09-47bb-ab65-01a3545ca8343011802123a20b362-430b-4c38-934f-1ec371629b27N: 6642386.40, Ø: 587476.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3024 Bærum0741fd09-b4fe-46bf-aed5-799a381d60682377496897b15132-ff56-4e2e-80eb-398f03b73eafN: 6645426.30, Ø: 589508.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3024 Bærum2f8f9965-16e1-43b7-99f8-ea021d4b64cf185587934674c04c-73cf-4f6f-bb10-e58e7e4a25f3N: 6642087.00, Ø: 588851.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket