Bygningspunkt i fkb-bygning som ligger i vannflate i fkb-vann i 3024 Bærum

Avvikene skyldes feil plassering av bygningspunkt i matrikkelen eller feilregistrering av vannflate i FKB-Vann. Rettes i matrikkelen eller FKB-Vann

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningVann for kommunenr 3024 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/3024_bygningVann.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerVanntypePosisjonWMS-bilde
3024 Bærumd4118dfb-beeb-4ec9-a69b-167a3ad39b4017153676InnsjøN: 6642040.00, Ø: 590097.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3024 Bæruma24d1b04-b4fb-4324-8000-9d448b10c9b817166492InnsjøN: 6642038.00, Ø: 590103.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3024 Bærumb70daaae-9c7d-4d05-ade4-f3f2e0e714c017166506InnsjøN: 6642039.00, Ø: 590111.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3024 Bærum44de4ce8-d129-4800-9754-82e56ea1138517166484InnsjøN: 6642041.00, Ø: 590090.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket