Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3025 Asker

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3025 AskerbygningDyrkamark2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3025 AskerbygningTakoverbygg37 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3025 AskerbygningVeg34 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3025 AskerbygningVann3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3025 AskerbygningspunktAnnenBygning203 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3025 AskerannenBygningStor111 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3025 AskerbygningTiltak100 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3025 AskerbygningspunktBygning28 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3025 AskerbygningslinjerBygning3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil