Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 3025 Asker

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3025 AskertraktorvegOverlapperVeg7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3025 AskerVegnett_uten_flate5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3025 AskervegavgrensningVegnett95 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3025 AskervegnettVegref74 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3025 AskervegMedium128 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil