Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3026 Aurskog-Høland

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3026 Aurskog-HølandbygningDyrkamark102 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3026 Aurskog-HølandbygningTakoverbygg11 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3026 Aurskog-HølandbygningVeg11 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3026 Aurskog-HølandbygningVann1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3026 Aurskog-HølandbygningspunktAnnenBygning12 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3026 Aurskog-HølandannenBygningStor62 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3026 Aurskog-HølandbygningTiltak100 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3026 Aurskog-HølandbygningspunktBygning112 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3026 Aurskog-HølandbygningslinjerBygning33 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil