Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3027 Rælingen

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3027 RælingenbygningDyrkamark5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3027 RælingenbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
3027 RælingenbygningVeg0 HTML-Rapport
3027 RælingenbygningVann0 HTML-Rapport
3027 RælingenbygningspunktAnnenBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3027 RælingenannenBygningStor4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3027 RælingenbygningTiltak2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3027 RælingenbygningspunktBygning4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3027 RælingenbygningslinjerBygning0 HTML-Rapport