Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 3027 Rælingen

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3027 RælingentraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
3027 RælingenVegnett_uten_flate1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3027 RælingenvegavgrensningVegnett20 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3027 RælingenvegnettVegref18 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3027 RælingenvegMedium6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil