Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3028 Enebakk

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3028 EnebakkbygningDyrkamark15 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3028 EnebakkbygningTakoverbygg9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3028 EnebakkbygningVeg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3028 EnebakkbygningVann0 HTML-Rapport
3028 EnebakkbygningspunktAnnenBygning11 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3028 EnebakkannenBygningStor13 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3028 EnebakkbygningTiltak81 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3028 EnebakkbygningspunktBygning4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3028 EnebakkbygningslinjerBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil