Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 3028 Enebakk

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3028 EnebakktraktorvegOverlapperVeg3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3028 EnebakkVegnett_uten_flate10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3028 EnebakkvegavgrensningVegnett16 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3028 EnebakkvegnettVegref17 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3028 EnebakkvegMedium21 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil