Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3029 Lørenskog

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3029 LørenskogbygningDyrkamark0 HTML-Rapport
3029 LørenskogbygningTakoverbygg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3029 LørenskogbygningVeg0 HTML-Rapport
3029 LørenskogbygningVann1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3029 LørenskogbygningspunktAnnenBygning0 HTML-Rapport
3029 LørenskogannenBygningStor17 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3029 LørenskogbygningTiltak5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3029 LørenskogbygningspunktBygning0 HTML-Rapport
3029 LørenskogbygningslinjerBygning0 HTML-Rapport