Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 3029 Lørenskog

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3029 LørenskogtraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
3029 LørenskogVegnett_uten_flate21 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3029 LørenskogvegavgrensningVegnett20 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3029 LørenskogvegnettVegref27 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3029 LørenskogvegMedium53 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil