Bygningspunkt i fkb-bygning på fulldyrka mark i fkb-ar5 i 3029 Lørenskog

Avvikene kan skyldes enten feil bygningskoordinat eller bygningstype/status i matrikkel eller feil arealtype i AR5. Vær oppmerksom på det er krav om arealer på over 200 m2 før det er krav om endring av arealtype i AR5 så avvikene vil ikke alltid kreve retting i datagrunnlaget

Det ble ikke funnet noen avvik ved konsistenskontroll bygningDyrkamark for kommunenr 3029 kjørt 2023-08-07 06:11:44