Bygningspunkt i takoverbyggflater i fkb-bygning i 3029 Lørenskog

Avvikene skyldes vanligvis at takoverbygget er klassifisert feil (skal være bygning), men kan også skyldes feil registrering i matrikkelen. Rettes i matrikkelen eller FKB-Bygning

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningTakoverbygg for kommunenr 3029 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/3029_bygningTakoverbygg.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerTakoverbygg_lokalidPosisjonWMS-bilde
3029 Lørenskogf7bbf3f6-3907-4d80-b611-d4bab89c179a229125693e3032a6-c640-44c8-bca7-647eac7305a3N: 6644045.40, Ø: 608324.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket