Bygninger i fkb-bygning som ligger i fkb-tiltak med kartreg 1 i 3029 Lørenskog

Avvikene skyldes oftest manglende oppdatering av kartreg-egenskapen i FKB-Tiltak. Rettes vanligvis i FKB-Tiltak

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningTiltak for kommunenr 3029 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/3029_bygningTiltak.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerTiltak_lokalidSaksnummerTiltakstypeAvgjørelsesdatoPosisjonWMS-bilde
3029 Lørenskog37637efc-7045-4fb6-bf87-d388ffaa8e4e300622064a8ca4800-a610-4007-bb12-48e1ce33ea542017000429nybygg2017-05-12 00:00:00N: 6645964.60, Ø: 609296.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3029 Lørenskogea15a0e1-5e92-424c-b231-3745ae4c6f52300731347f1882be7-2059-489b-8a06-872e623d08e62017003434nybygg2017-06-14 00:00:00N: 6643862.50, Ø: 609342.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3029 Lørenskog4ddacac0-b8ed-4569-97ac-f9ca9ec4ce8330077463207861411-7d3f-4b05-aeed-3febe09c98a22019001653nybygg2019-05-16 00:00:00N: 6647077.10, Ø: 609040.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3029 Lørenskogbc016668-d80f-4020-a3c5-99f8695323671457439537a9bf03-45bb-4cf8-a91a-5a5f186012552020003653nybygg2020-11-19 00:00:00N: 6646656.00, Ø: 610745.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3029 Lørenskog3e58b03e-cf8e-48a5-b45a-c9cfec54308b3000627822cee8d11-a62c-4980-a268-915417ff7bde2021003343nybygg2022-09-10 00:00:00N: 6644033.70, Ø: 610260.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket