Bygningspunkt i fkb-bygning som ligger i vannflate i fkb-vann i 3029 Lørenskog

Avvikene skyldes feil plassering av bygningspunkt i matrikkelen eller feilregistrering av vannflate i FKB-Vann. Rettes i matrikkelen eller FKB-Vann

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningVann for kommunenr 3029 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/3029_bygningVann.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerVanntypePosisjonWMS-bilde
3029 Lørenskog439c8158-5b38-48b4-953e-77ae288e320f300716013ElvN: 6645986.30, Ø: 612002.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket