Bygningspunkt som ligger nær annenbygning-flate i fkb-bygning i 3029 Lørenskog

Avvikene skyldes vanligvis unøyaktig registrering av bygningspunkt i matrikkelen slik at det har havnet utenfor bygningsomriss. Rettes vanligvis i matrikkelen

Det ble ikke funnet noen avvik ved konsistenskontroll bygningspunktAnnenBygning for kommunenr 3029 kjørt 2023-08-07 06:11:44