Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3030 Lillestrøm

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3030 LillestrømbygningDyrkamark30 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3030 LillestrømbygningTakoverbygg20 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3030 LillestrømbygningVeg8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3030 LillestrømbygningVann0 HTML-Rapport
3030 LillestrømbygningspunktAnnenBygning81 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3030 LillestrømannenBygningStor94 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3030 LillestrømbygningTiltak68 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3030 LillestrømbygningspunktBygning46 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3030 LillestrømbygningslinjerBygning6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil