Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 3030 Lillestrøm

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3030 LillestrømtraktorvegOverlapperVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3030 LillestrømVegnett_uten_flate42 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3030 LillestrømvegavgrensningVegnett96 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3030 LillestrømvegnettVegref126 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3030 LillestrømvegMedium149 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil