Bygningspunkt i fkb-bygning på fulldyrka mark i fkb-ar5 i 3030 Lillestrøm

Avvikene kan skyldes enten feil bygningskoordinat eller bygningstype/status i matrikkel eller feil arealtype i AR5. Vær oppmerksom på det er krav om arealer på over 200 m2 før det er krav om endring av arealtype i AR5 så avvikene vil ikke alltid kreve retting i datagrunnlaget

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningDyrkamark for kommunenr 3030 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/3030_bygningDyrkamark.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerArealtypeBygningstatusBygningstypePosisjonWMS-bilde
3030 Lillestrøm63ba9e36-1245-4329-8c97-6546e78d3d5811768984021TB111N: 6651347.30, Ø: 632893.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøm333f6b5a-7378-455b-a4a5-21edfa5d3e1e30089475821FA111N: 6652015.01, Ø: 630022.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøm6e4c0625-72a4-42d5-a954-b6d14612b1cd30087272521FA131N: 6653538.34, Ø: 628647.67Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrømf7e2c956-950d-4bc3-b966-4f09110aa12f30087273921FA131N: 6653532.57, Ø: 628662.17Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrømcd65b1d2-f8ce-4070-9dd0-02407b20492230087273821FA131N: 6653535.46, Ø: 628654.92Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøm48fd435f-3ccb-4775-8d0b-b2b8a665462e30046350821TB161N: 6649543.82, Ø: 609934.36Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøm53c66d2b-144e-45de-a162-73aa462bf21c15030621321TB181N: 6657983.00, Ø: 623207.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøm82faa911-d4a1-4847-a332-ef879ec2976915032301021TB182N: 6652337.00, Ø: 632612.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøm10e8db53-109f-4de1-87df-d81785f6491c30051342921FA216N: 6651571.30, Ø: 625775.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrømee6b7e4e-6633-404d-a6a7-dd4d4861876930054367921FA216N: 6652446.30, Ø: 623207.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøm461391c5-8480-48f3-bc65-ba775a15369e14012541521TB241N: 6659154.00, Ø: 618395.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrømda54dc81-db5e-4cc9-8349-30ec899149f815038148721TB241N: 6639768.12, Ø: 623887.13Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrømebb7cbb4-a09a-489c-9722-ac2e6fd63f4a15028913021TB241N: 6653951.00, Ø: 622349.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøm15b29b80-289e-429c-9a77-f19328c86d7a15030869021TB241N: 6649553.00, Ø: 629543.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøm3f74e7e8-e130-43b7-af95-63121c8ae49f2269807921TB241N: 6649970.00, Ø: 629700.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrømbe493395-2fd2-4ee0-8fc4-54a5282344c815031653721TB241N: 6654488.00, Ø: 628013.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøme362d0f5-10e6-4dc9-9b90-2153bf3a864a15032103421TB241N: 6651990.00, Ø: 629683.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøm0ce9f844-7103-42aa-8574-bcb54640e92415032241321TB241N: 6653708.90, Ø: 628160.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøm025322d0-7f10-41f2-985c-59cde59ab93230102128921FA241N: 6648063.61, Ø: 629830.82Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøm5fb4cb0b-277d-4d95-bb4d-b77ef8fc3dc615026646721TB241N: 6654619.00, Ø: 619189.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøme0a8e413-4208-45f4-b44d-09fdbba71ed415031699521TB249N: 6655763.70, Ø: 630398.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøm3fdeda82-2cbc-42e5-a3a9-afc0f995595115032387821TB249N: 6653185.00, Ø: 633015.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrømbcac8500-355f-4332-8678-88ec8810a4da15031797521TB249N: 6654580.00, Ø: 632405.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrømc657c818-2207-48da-a272-cd2b5baa3fc315030520921TB249N: 6659235.00, Ø: 624583.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrømaecbca43-8c97-4cba-950b-fc243f5cc1092396005221TB249N: 6640137.00, Ø: 624621.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrømebfa2036-3b7c-44c9-80ad-b0f2456368df15039525921TB249N: 6627819.62, Ø: 627349.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøm108f80f8-e8a3-4115-b92d-0096a254e06515037725021TB249N: 6638386.00, Ø: 624881.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøm730a7574-4467-447d-8f81-34bca3cd982015030408321TB249N: 6660853.00, Ø: 624252.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøm200c20c0-63c6-49ed-b176-c9fcac8832cd30015340421TB249N: 6640382.31, Ø: 623325.64Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøm1a767a0c-afb5-45f7-82bb-94728b32073c15087657521TB249N: 6652112.00, Ø: 617424.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket