Bygninger i fkb-bygning som ligger i fkb-tiltak med kartreg 1 i 3030 Lillestrøm

Avvikene skyldes oftest manglende oppdatering av kartreg-egenskapen i FKB-Tiltak. Rettes vanligvis i FKB-Tiltak

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningTiltak for kommunenr 3030 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/3030_bygningTiltak.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerTiltak_lokalidSaksnummerTiltakstypeAvgjørelsesdatoPosisjonWMS-bilde
3030 Lillestrømbed60acf-f406-4423-b62f-47caca40e69214012946104d8ecc7-d0bd-4116-8235-16f1a1712140201403471nybygg2014-07-08 00:00:00N: 6647642.00, Ø: 612090.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrømfdfe5f10-7eba-45e8-8446-00f52d49d11e30049485915488d6a-a8ba-4908-badf-f6ce995a7c932014005297nybygg2015-04-13 00:00:00N: 6648068.15, Ø: 612913.04Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøm9d0a9e7a-3200-4dba-8b23-9d9adb65d5a830050739356846f40-0e59-45ee-be21-0835f9db6cff2015016500nybygg2015-05-07 00:00:00N: 6648940.24, Ø: 612715.55Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøm10e8db53-109f-4de1-87df-d81785f6491c3005134298f0a6dcd-9440-40b8-9753-66a52fb2c8142015003785nybygg2015-06-03 00:00:00N: 6651571.30, Ø: 625775.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrømd404a438-6638-4a34-8b5d-25a9e44f6a06300509637329d8bcf-a98b-4eba-8550-65868107a4752015015883nybygg2015-07-07 00:00:00N: 6652518.30, Ø: 615297.86Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøm1d0bac70-fb4d-4a9f-83e0-78234c8c3ec4300824659b9a215f8-161a-4096-af9a-18093510eeb42015017253nybygg2015-07-09 00:00:00N: 6650286.44, Ø: 614615.43Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøm33cc4626-61b3-4c5b-8dcd-62df431339743005116308e5f4b54-88a5-4734-aaf8-aef00a332e812015001637nybygg2015-07-21 00:00:00N: 6651784.70, Ø: 624523.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøm87c62304-1cec-4216-91b9-109a5538ad9a3005226747e774b26-a55e-4f71-be23-54cb721abba12015000779nybygg2015-09-30 00:00:00N: 6649391.50, Ø: 629647.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrømfcdb0983-0a42-4e86-b572-5d201e0b2dba3005241007639aa0d-41f6-4ab2-826a-7e428714dc992015001867nybygg2015-10-19 00:00:00N: 6645095.27, Ø: 623728.11Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrømaecc1d00-077f-419b-917d-3d4bad8c8b56300540579451fcdad-b57c-4a91-8647-deefd624119e2015010065nybygg2016-01-18 00:00:00N: 6652105.40, Ø: 624776.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøm6eb51a4e-bdbe-4d11-b1ef-22b7a6e851733005458927d00d2be-a2fe-4c02-aa7e-feeb8eb232fa2015023146nybygg2016-02-01 00:00:00N: 6652050.87, Ø: 617628.13Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrømee6b7e4e-6633-404d-a6a7-dd4d48618769300543679dc19729e-8b4b-4223-8a7c-3d8e0de0a6c72015010143nybygg2016-02-08 00:00:00N: 6652446.30, Ø: 623207.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøm0138770a-7556-4dbd-a44d-76815c6192e23005543695a9492df-8ecc-4717-83e8-e3677bdc64252015007037nybygg2016-03-16 00:00:00N: 6651395.60, Ø: 625195.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøm1a2b8d5c-a0c5-447e-8cc7-b0585907a6ad300551918bfcd86b8-2495-44c9-9a01-913537cd0dcb2015009684nybygg2016-03-30 00:00:00N: 6654167.90, Ø: 620061.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøm9de25489-8689-4aad-9f63-361872ed255630091506998a53b2a-1250-4970-97b0-1110dc0235802016004087nybygg2016-04-19 00:00:00N: 6647635.57, Ø: 615250.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrømd7f88bfa-c05d-48ab-8a8b-59dd397aa9a71503063963139e4b3-fcae-4351-a69b-ef0c6b0e961f2013004371nybygg2016-04-27 00:00:00N: 6657172.00, Ø: 624076.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøm1234a659-3288-47b0-970b-abaa32a1bb3f300556567e7171daa-5a81-4958-b0f0-4ddcffbb4edd2016002588nybygg2016-04-28 00:00:00N: 6648042.06, Ø: 615852.05Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrømd21d59a3-dedb-4049-a3f4-d15fc5eade8030056862788df17af-e95a-4fd7-8c48-f2ca0c01ca722016001176nybygg2016-05-24 00:00:00N: 6659857.80, Ø: 624746.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøm61aa10e6-837a-4d84-86e2-e0effa67b6da300562781352f7837-f4ff-45ea-af01-31cd63371d562016005479nybygg2016-06-07 00:00:00N: 6650983.33, Ø: 612406.55Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøm866f15e8-c371-4b83-9e29-f18f7e8f9159300657289bccbc8ad-7009-4ada-9977-e1b7c4151db12016000528nybygg2016-06-20 00:00:00N: 6637892.22, Ø: 623607.34Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøm296074cb-dca7-4295-998e-b6d0d6b0b98a300568269112c3093-a849-4bf8-9649-52ce2353ec052016000718nybygg2016-07-05 00:00:00N: 6629156.01, Ø: 627640.61Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøm28d81ab5-9323-460f-94d8-41914b0baf2230057097216ee5100-dd73-4d6d-95a7-d1fd026483952016018937nybygg2016-07-06 00:00:00N: 6650212.40, Ø: 614083.43Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøm293ffbc1-1338-428d-b243-9ae1196d87783005709774a84bbb5-4fb7-4f7d-8439-80f99c6654df2016018937nybygg2016-07-06 00:00:00N: 6650218.10, Ø: 614095.24Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøm7c5be421-7bf4-4a69-ab10-e1544c8d532c300601163701ef761-515e-4747-889a-0f55828e10702016009558nybygg2016-09-06 00:00:00N: 6647887.97, Ø: 611663.69Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrømf8dbf86d-bbf4-406a-b5c9-9c8fcc1dfbcd3005840606684a590-b27e-45c2-9dba-0c5a8bb218152016003323nybygg2016-09-19 00:00:00N: 6657244.80, Ø: 624144.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøm587084d8-f5eb-4e13-8bb0-3505ecafd18e3005844751c018c01-f0a3-472a-b952-352fb2a8acd32016003323nybygg2016-09-19 00:00:00N: 6657239.90, Ø: 624163.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrømb5c160f7-e5ce-499c-b603-ee28c8600c08300619545b760d9c0-feaf-4d84-a0e6-6188fc7d580b2016005758nybygg2016-10-22 00:00:00N: 6651913.28, Ø: 617453.97Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrømf03de199-8918-4e5d-8ef6-fc57c3d012873006195476acd440d-6f45-457c-87f7-3c9a5b380cec2016005759nybygg2016-10-22 00:00:00N: 6651908.57, Ø: 617446.85Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrømb70c9a68-133a-491c-9f49-aeba445d8967300605959f035028a-4963-4847-8b84-11ebc63952d32017001371nybygg2017-02-03 00:00:00N: 6654126.21, Ø: 615198.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøm7fdbb0ef-c914-49c3-9e58-9a74205a2e75300614718010f0ce5-c7ad-4897-928b-ac2e9be3411a2017002693nybygg2017-03-27 00:00:00N: 6645385.64, Ø: 625377.11Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøm208ed858-07a6-4614-b3ec-ab4adb278b763006326169563464e-c456-4cf5-babb-9f93a87e68502017001720nybygg2017-05-30 00:00:00N: 6651513.70, Ø: 625853.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrømf6a458d8-f93c-4455-9538-e8907b518bae300632508c0fddfee-9225-4aec-8055-108c10122ab42017002116nybygg2017-06-29 00:00:00N: 6653037.70, Ø: 632498.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrømc0a32a21-4eaa-435a-b1e9-c448600e9440300660430b44fab26-08ac-47f8-9ec4-b7e3a1c6daf52017003036nybygg2017-09-13 00:00:00N: 6658062.30, Ø: 628532.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøm8663ca7c-6baf-4dfb-8e6f-e01626dfbedd3006523656a486c73-20ef-4e55-a94c-e77c8bf2d2bb2017004534nybygg2017-11-01 00:00:00N: 6655027.30, Ø: 632529.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrømef4c7ea9-cd64-4c88-9ddd-14acd7753a59150946859a8ae5455-b282-417a-9450-3623fb3873ac2017015936nybygg2018-01-05 00:00:00N: 6647561.00, Ø: 611725.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrømbd7221fc-f712-412e-a0da-5456d141ad4b300679811b2c76571-2ef5-4613-9ee1-79331179ea342018001690nybygg2018-04-06 00:00:00N: 6648011.38, Ø: 621006.38Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøm8dd3aa6c-3f11-426e-aab6-4b40b915daf4300695095815c5430-9e2a-496f-885f-a01a64e34e702018003744nybygg2018-04-26 00:00:00N: 6651783.37, Ø: 617745.34Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøm688897f6-ca0a-4125-a8e3-5429dfde060f300682593c04456fc-5d33-4ef2-90e2-a84566b7525d2017005965nybygg2018-05-08 00:00:00N: 6657569.80, Ø: 619391.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøm5f3c4296-21d9-42f1-9e82-74acc38ca1cb3005480200f12df42-1086-4a03-91b1-9ea13b5409ac2015000106nybygg2018-05-30 00:00:00N: 6648878.20, Ø: 623863.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøm92a7f2f7-f24f-4a94-96f3-0b14fec5b033300717925a32d4189-e46b-423e-875c-ec355a0286d02018011179nybygg2018-08-14 00:00:00N: 6654407.73, Ø: 613878.38Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøm810779d5-f170-476c-ba97-ecda79f9f87a300727573bc6749ae-2f74-45db-bc75-2cab5107e26e2018001925nybygg2018-08-21 00:00:00N: 6635658.22, Ø: 624779.08Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrømc8b1a6b7-b6bb-4d25-9964-6f9f80caaa0a300695102e84e4b7a-bf9b-4dca-b84e-f230232a009d2018003070nybygg2018-08-26 00:00:00N: 6651805.17, Ø: 617718.22Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrømc1f49123-842c-406d-ae66-80b418b19781300695100f3a7e863-68e0-40a8-8850-6770a7eecb502018003070nybygg2018-08-26 00:00:00N: 6651793.18, Ø: 617729.06Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøm25dd93e0-29bd-40e6-9957-d5d3e2334f9f30071535923425e14-eaf6-4e2d-b068-2dcf81c4f8292018007674nybygg2018-10-15 00:00:00N: 6650027.49, Ø: 614714.38Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrømb2aebcef-8d89-4214-84ec-49a95b2b99943007365400b88503d-28d9-4b91-8ead-7d8c9b1061e42019001092nybygg2019-03-27 00:00:00N: 6651612.80, Ø: 627866.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrømab15fac0-08b8-4a1f-af47-a798cadccdb91503081512f90e0e9-c8b7-4ca9-9731-46e30d4f5b3c2019000425nybygg2019-04-04 00:00:00N: 6650138.00, Ø: 629869.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøm43671ce9-1018-434c-be50-b7ccb111031430075023672d7bf5e-5240-4227-81f1-f715b35af8662019007640nybygg2019-06-06 00:00:00N: 6648825.16, Ø: 611799.46Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøm18a7f9a5-28d6-44d5-aeee-77589bc182d43007502385173377e-46ef-4114-a3bd-333c109874822019007640nybygg2019-06-06 00:00:00N: 6648811.63, Ø: 611803.14Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøm65d1c92b-9ccf-4bfa-a2fe-33fcf8f361f230075549116f4454a-377e-40e3-97c3-e1162498448c2015002873nybygg2019-06-21 00:00:00N: 6654179.10, Ø: 620179.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøm442cf2ea-7f76-4919-afc7-6d614003110830075245573237786-a265-4795-b878-fa60fda6bd172015018306nybygg2019-07-03 00:00:00N: 6650091.96, Ø: 614805.17Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøm11add250-bbd4-4832-a75e-b9b752064b5c300928599e7061452-99d0-4d51-bfa8-1eb7e0ae6ba02019001795nybygg2019-09-19 00:00:00N: 6644628.04, Ø: 621501.86Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrømad1d028c-837f-4405-b9c1-418baf10210630077129079c494cb-3096-4a8a-a3a6-c95bb34877322019008841nybygg2019-10-15 00:00:00N: 6650578.63, Ø: 613241.41Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrømade020ba-eb8c-4bc1-96fb-347884ad88e330077118643f3e16f-ba4c-489c-915f-8450c824252e2019008841nybygg2019-10-15 00:00:00N: 6650573.75, Ø: 613194.54Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøm70f8d588-a419-4e87-a66a-ac0526d1995030078945996176a53-db27-44e5-b174-ae1de5d57ca52018003043nybygg2019-11-08 00:00:00N: 6652701.84, Ø: 626370.46Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøm72d07983-4b97-4616-990d-8ec635fdec48300839996f6cc6d33-e631-4c3a-b9f2-8f74f06d1bf82020000013nybygg2020-02-11 00:00:00N: 6635598.62, Ø: 624764.45Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøme73f9baf-a0b2-478f-a479-2fcba532375d3007925271561029b-57ec-478c-bd1b-dd8130f1a3f42020000795nybygg2020-02-24 00:00:00N: 6629942.54, Ø: 627418.33Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrømc723950b-3cb5-415a-ad34-dd3fbeb81bc312503547eac010bb-2fff-48ea-ac80-4de16155109a2020001436nybygg2020-05-15 00:00:00N: 6655202.78, Ø: 620020.24Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøm5fcccdf8-b888-4a87-a7eb-106f6c7f200630082190411c7c45a-8ef5-4f05-a972-fadadc7772f52020000792nybygg2020-07-21 00:00:00N: 6646382.53, Ø: 622702.93Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøm14fb21ac-4070-4155-8950-a64a845ead923008259320545a3e8-398a-4db2-9adf-37470c7eb8802020001518nybygg2020-09-18 00:00:00N: 6652008.83, Ø: 613521.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrømaf3cbd55-1f02-40ba-9b0b-b522fd9e3130300903399715d3014-cade-43ea-a11a-5f49d71bc7bd2021000538nybygg2021-07-07 00:00:00N: 6652669.91, Ø: 614111.48Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøma7bd947a-8896-402b-ae3b-4a4cf80aa98a6866778595333f9-e2e8-4a7b-84a2-df1d65f3ca8f2022000716nybygg2022-06-30 00:00:00N: 6651329.00, Ø: 610283.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøma7bd947a-8896-402b-ae3b-4a4cf80aa98a6866778a99438a1-e2e5-4585-8ba2-c105803b4b382022000716nybygg2022-07-08 00:00:00N: 6651329.00, Ø: 610283.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøm27ed4843-6852-4cce-a69a-e5df767f61b215090732204561410-1aeb-4918-b933-0642c19f07bd2023000153nybygg2023-03-22 00:00:00N: 6649042.00, Ø: 614100.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøm7c6ff668-8955-4ed8-9f46-1e16636be90015029028710250029-40d1-474a-aab9-6901e28a57ff2022001148nybygg2023-03-24 00:00:00N: 6655571.00, Ø: 624161.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøm27b90958-fc44-4a45-be74-3f1a982dd7391509626920b24c07b-7cfe-4929-bc0c-5e69edce1c9eBYGG-22/01081-26nybyggNoneN: 6646458.00, Ø: 611689.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøme6015874-0094-47bd-a045-9fe7a9d931611503944224ade2755-401f-4764-8ee5-372bfa806201BYGG-23/00399nybyggNoneN: 6627700.80, Ø: 625987.76Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrømd0e1cf6c-bade-4dab-8e16-8dbc617a768f150301033b20779b3-a78a-4428-a8b0-8a52075c283bBYGG-22/00411-16nybyggNoneN: 6651543.00, Ø: 624879.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøm7fd0edc6-eac4-4350-95c4-60ef61f5e8e523292548918f03c0-a792-4e09-8f16-4e4e1f6b2fc2BYGG-22/01867nybyggNoneN: 6652844.00, Ø: 617099.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket