Bygningspunkt i fkb-bygning som ligger i vannflate i fkb-vann i 3030 Lillestrøm

Avvikene skyldes feil plassering av bygningspunkt i matrikkelen eller feilregistrering av vannflate i FKB-Vann. Rettes i matrikkelen eller FKB-Vann

Det ble ikke funnet noen avvik ved konsistenskontroll bygningVann for kommunenr 3030 kjørt 2023-08-07 06:11:44