Bygningspunkt i fkb-bygning som ligger i vegflate i fkb-veg i 3030 Lillestrøm

Avvikene skyldes feil plassering av bygningspunkt i matrikkelen eller feilregistrering av vegflate i FKB-Veg. Rettes i matrikkelen eller FKB-Veg

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningVeg for kommunenr 3030 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/3030_bygningVeg.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerVegtypePosisjonWMS-bilde
3030 Lillestrøm9ac423ea-98d2-4daa-b866-30f6fb9c3fcb301080395VegKjørendeN: 6651832.73, Ø: 625046.29Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøm4c86f29e-c10c-4727-9c48-892ce8114ff7150283256VegKjørendeN: 6651473.00, Ø: 626236.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøm37bc8cb6-01e1-4081-8e94-67604f785753150886694VegKjørendeN: 6653357.00, Ø: 616988.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøme664d3c8-2d63-4626-9f0e-5d4f234b22b712509367VegKjørendeN: 6657878.00, Ø: 617805.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøm93071a0d-55bc-407e-8d32-b272890fdc67150382564VegKjørendeN: 6639809.00, Ø: 625762.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøma5f48c1f-a69a-4a5c-bef0-f0daca0d8bc4300565502VegKjørendeN: 6648109.69, Ø: 611785.63Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrømf31eb95c-f57a-4750-af64-4253243b40e823306530VegKjørendeN: 6649180.00, Ø: 611164.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøm5174ed03-17c7-4475-8a14-8e8e6aacb5c319341267VegGåendeOgSyklendeN: 6647907.00, Ø: 613853.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket