Bygningslinjer som ikke ligger på bygningsflate i fkb-bygning i 3030 Lillestrøm

Avvikene skyldes oftest manglende sletting av bygningslinjer når bygningsflate er slettet i FKB-Bygning. Rettes i FKB-Bygning

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningslinjerBygning for kommunenr 3030 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/3030_bygningslinjerBygning.zip

KommuneLokalIdObjekttypePosisjonWMS-bilde
3030 Lillestrømaf7c7b6b-9884-4e71-b1f4-eace181cc549MønelinjeN: 6647837.28, Ø: 612139.13Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøm8990f50b-6745-4441-8785-d138ba2e9348TaksprangBunnN: 6647448.90, Ø: 612484.01Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøm25be68fa-f94c-42f0-9973-348e8db61e6eTaksprangBunnN: 6648150.28, Ø: 611953.73Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøm3ad1de5a-27c6-4705-aa7a-bf2cefc40a30TaksprangBunnN: 6648149.50, Ø: 611960.81Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrøm9d6cd099-d53f-4308-920a-e7258d8e6fe5TaksprangBunnN: 6648142.04, Ø: 611960.64Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3030 Lillestrømb9f0dcf6-6b12-4036-99a1-7f5739f30dfbTaksprangBunnN: 6640373.97, Ø: 624558.77Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket