Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3031 Nittedal

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3031 NittedalbygningDyrkamark0 HTML-Rapport
3031 NittedalbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
3031 NittedalbygningVeg3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3031 NittedalbygningVann0 HTML-Rapport
3031 NittedalbygningspunktAnnenBygning0 HTML-Rapport
3031 NittedalannenBygningStor8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3031 NittedalbygningTiltak14 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3031 NittedalbygningspunktBygning0 HTML-Rapport
3031 NittedalbygningslinjerBygning17 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil