Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 3031 Nittedal

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3031 NittedaltraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
3031 NittedalVegnett_uten_flate12 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3031 NittedalvegavgrensningVegnett66 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3031 NittedalvegnettVegref31 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3031 NittedalvegMedium43 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil