Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3032 Gjerdrum

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3032 GjerdrumbygningDyrkamark8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3032 GjerdrumbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
3032 GjerdrumbygningVeg0 HTML-Rapport
3032 GjerdrumbygningVann0 HTML-Rapport
3032 GjerdrumbygningspunktAnnenBygning10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3032 GjerdrumannenBygningStor8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3032 GjerdrumbygningTiltak85 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3032 GjerdrumbygningspunktBygning4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3032 GjerdrumbygningslinjerBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil