Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 3032 Gjerdrum

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3032 GjerdrumtraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
3032 GjerdrumVegnett_uten_flate0 HTML-Rapport
3032 GjerdrumvegavgrensningVegnett0 HTML-Rapport
3032 GjerdrumvegnettVegref6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3032 GjerdrumvegMedium10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil