Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3033 Ullensaker

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3033 UllensakerbygningDyrkamark18 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3033 UllensakerbygningTakoverbygg4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3033 UllensakerbygningVeg13 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3033 UllensakerbygningVann0 HTML-Rapport
3033 UllensakerbygningspunktAnnenBygning5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3033 UllensakerannenBygningStor200 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3033 UllensakerbygningTiltak11 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3033 UllensakerbygningspunktBygning25 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3033 UllensakerbygningslinjerBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil