Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 3033 Ullensaker

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3033 UllensakertraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
3033 UllensakerVegnett_uten_flate15 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3033 UllensakervegavgrensningVegnett29 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3033 UllensakervegnettVegref81 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3033 UllensakervegMedium136 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil