Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3034 Nes

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3034 NesbygningDyrkamark11 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3034 NesbygningTakoverbygg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3034 NesbygningVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3034 NesbygningVann0 HTML-Rapport
3034 NesbygningspunktAnnenBygning22 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3034 NesannenBygningStor14 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3034 NesbygningTiltak26 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3034 NesbygningspunktBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3034 NesbygningslinjerBygning0 HTML-Rapport