Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 3034 Nes

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3034 NestraktorvegOverlapperVeg9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3034 NesVegnett_uten_flate11 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3034 NesvegavgrensningVegnett28 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3034 NesvegnettVegref34 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3034 NesvegMedium62 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil