Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3035 Eidsvoll

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3035 EidsvollbygningDyrkamark33 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3035 EidsvollbygningTakoverbygg7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3035 EidsvollbygningVeg17 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3035 EidsvollbygningVann6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3035 EidsvollbygningspunktAnnenBygning230 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3035 EidsvollannenBygningStor123 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3035 EidsvollbygningTiltak100 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3035 EidsvollbygningspunktBygning21 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3035 EidsvollbygningslinjerBygning45 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil