Store annenbygning-flater i 3035 Eidsvoll

Avvikene skyldes oftest manglende eller unøyaktig registrering av bygningspunkt i matrikkelen. Rettes vanligvis i matrikkelen

Avvik funnet ved konsistenskontroll annenBygningStor for kommunenr 3035 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/3035_annenBygningStor.zip

KommuneLokalIdAreal (m2)PosisjonWMS-bilde
3035 Eidsvoll9eaeb3c3-b92f-42ef-8291-cbe97a7104193063.36N: 6683685.43, Ø: 624156.58Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll4a313d8d-1228-49a9-9efa-bbdcc83dde5e1980.02N: 6697475.21, Ø: 622834.98Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll066df244-5bdc-44cb-b67e-467a00a5fe6b1245.99N: 6689051.33, Ø: 625109.33Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollcfc3a6f2-48a5-487c-abaf-53c2f726af151243.65N: 6690740.01, Ø: 625143.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollf1511ff2-1b8b-4bba-9577-2e353e89e4841172.47N: 6708316.32, Ø: 616811.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll51bb987f-0468-40c0-84ce-404a56e4e1511163.41N: 6683754.60, Ø: 617169.01Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll395a3c18-c456-482d-8e2c-07c2c5abc86b1136.46N: 6685264.51, Ø: 621623.05Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollb6980774-bbd9-4722-8044-657c9f54efd31070.87N: 6697288.68, Ø: 621831.98Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll97a34679-ca30-4dfb-ac29-c21b478fcaa41067.96N: 6684881.86, Ø: 619818.87Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollbf755712-a736-4ab4-979c-c660cd2b93231044.39N: 6694451.49, Ø: 621869.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll325104a7-4952-4eab-9237-3d41a490ad2c973.60N: 6690104.43, Ø: 622714.42Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll87cc10c7-aec8-4ea2-bb1c-6df7bc3880c3909.15N: 6683502.31, Ø: 623029.32Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollba50f969-3605-4194-861c-a7933a1a2ce7825.82N: 6686437.44, Ø: 625930.63Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollf8bff268-098a-47ba-b5f0-f14156cc9efe824.60N: 6697214.69, Ø: 621417.32Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll13920450-52f2-4aba-857b-2ac93b8f0712745.14N: 6686645.56, Ø: 619499.07Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollc73969d2-9035-43be-86a2-900bececd5e4740.40N: 6680353.17, Ø: 622984.23Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolledba38b4-6b5b-4452-81d0-3fc16ced6c00720.38N: 6690065.22, Ø: 622700.59Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll607bbcd2-a953-46c2-b9bb-5aeade324c27714.99N: 6702286.19, Ø: 623939.35Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll0f3ff184-1331-4972-acb5-46a22b403938714.30N: 6691711.37, Ø: 621622.01Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll8f87ca1e-e0e6-4b71-a2b1-b5929465f959704.38N: 6688718.15, Ø: 622896.73Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollb881def9-0f34-4519-9cf0-5ca0bf55cfd3671.22N: 6691803.60, Ø: 625610.71Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll395187b6-0f1d-439f-8675-fbe9888f1008655.42N: 6688586.22, Ø: 618423.48Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll8caa735a-0b4e-4254-b8c9-abe3fd435d59615.12N: 6684850.90, Ø: 619682.79Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll8e7b5372-9119-450e-8f94-266de2107c84611.96N: 6690587.32, Ø: 623054.41Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll9afe0991-773c-487a-a5c5-e843c507dff7602.44N: 6695059.22, Ø: 624942.79Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollb82605e2-133c-4efa-8687-612bb8418c73601.77N: 6684897.63, Ø: 619674.49Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll20123afe-7f8b-4a83-9a1d-cd3f7f9ffec1592.86N: 6690259.37, Ø: 628131.99Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollcd3293df-7e50-43b1-bd3f-7cc0a8460db6530.94N: 6686601.61, Ø: 619286.86Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll80ddad82-3930-4259-a308-0a2d668f9a19524.09N: 6683915.46, Ø: 621026.94Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll3fdb9171-2384-4e62-bf07-6f37685b86b1503.19N: 6681346.52, Ø: 621074.51Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolle1db4df9-60d8-41c4-b75d-67f63f64ab9f492.64N: 6696802.59, Ø: 621856.27Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll77e7073d-a78f-4c81-8e64-6d5f459e062f483.29N: 6693057.66, Ø: 623532.55Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll4c0009f1-d074-4a54-9cef-aa4ca7376f05466.82N: 6682198.06, Ø: 623450.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollbf1b09e3-46f9-4a5a-93ca-85e75bb71eac464.72N: 6681299.16, Ø: 621268.32Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll6822f078-1a39-455f-bad9-cece1581f605460.11N: 6711671.39, Ø: 620081.48Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll62c7242d-306a-4162-a3f7-9e7770976e50450.75N: 6697093.49, Ø: 621784.46Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll66904ffd-5703-4d3c-99db-d007fa00c453443.53N: 6686335.89, Ø: 619262.32Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolldea542c2-79fb-45f9-bef2-f9e49ab4c0dc437.99N: 6690920.44, Ø: 620250.85Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolla9e3a7d3-d8b0-43c0-916b-9359af842c0c427.25N: 6701798.12, Ø: 623299.56Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll40d8028c-b0d3-48dc-83e5-b647f83ea7fe411.94N: 6686654.22, Ø: 619234.24Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolla62f9484-bc6f-4174-a6bb-aaf5408bd2ef410.12N: 6686618.96, Ø: 619175.87Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll8f3d5851-cbbd-4f4d-8032-9b52dc836d91406.31N: 6682249.96, Ø: 621186.79Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll034949d3-c096-48c9-a511-f15a95a11214405.25N: 6696866.27, Ø: 621890.83Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll2721b62a-e7a8-4632-bcbf-cec47c732d7d402.53N: 6701726.87, Ø: 625092.56Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll235705a5-1fd4-4865-a132-3d9b9f4cd9a6402.37N: 6682287.24, Ø: 621170.94Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolld10482fc-c7d3-4212-ab53-3b888342d2a4401.96N: 6682268.30, Ø: 621178.48Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll94b1ba73-1a99-41b2-87fd-84d0672e2474401.69N: 6686025.24, Ø: 619924.33Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll4bff5a11-7476-4f2a-bbf5-e02a1aac6cb9399.70N: 6696777.09, Ø: 621788.21Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll51fa4a60-5c9d-4ced-b347-94f84e84bba2399.38N: 6696795.81, Ø: 621832.12Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll7877bcd5-c2ad-4b5c-a6a8-526989582369397.61N: 6696784.20, Ø: 621813.06Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll4fb45393-b095-49c8-ac10-8213d092aef7396.23N: 6696846.97, Ø: 621899.55Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll5fa40c6f-430f-4009-b318-237b9b1ffb7f390.88N: 6696460.83, Ø: 625279.08Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollcf606dc3-1440-4c2d-8727-a3de97399ba7382.82N: 6686096.88, Ø: 619567.75Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll3516a106-4aca-4961-98e1-5370c8e961c6382.45N: 6680427.04, Ø: 620396.21Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll7219e305-5f0a-4b8c-aa08-0283d46e2deb382.00N: 6682233.04, Ø: 621197.61Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll4b9eec2b-8bf0-43f5-8df8-c1df9c2531e4380.11N: 6696882.91, Ø: 621931.51Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolld1466780-ca58-4b8a-a92d-9f197d4dd5ff375.42N: 6690363.47, Ø: 628059.09Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll85e4bf32-ab4d-419a-ba28-26c015590621373.16N: 6682202.12, Ø: 621158.26Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolld5051a90-ea15-46ed-80e2-38d8262304bb366.24N: 6681379.38, Ø: 620924.62Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll8910aab3-c2f2-4e8e-b410-0d97e8ece846363.08N: 6689856.71, Ø: 623961.11Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolle1b36f49-0aa0-4d43-a972-c0c38d6226a0353.67N: 6687263.91, Ø: 624069.79Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollac9231a7-8248-4634-8f53-d83d892b87ed339.52N: 6692674.83, Ø: 621173.78Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolld217c59f-cdd9-4df4-bde7-9ec82ff0c13c339.22N: 6686531.78, Ø: 619362.24Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolld6c9318c-ab03-45ff-a1e1-bf1b6570efc7338.21N: 6696320.40, Ø: 624507.24Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollba225ae9-4669-4935-8b66-2952858f198b329.16N: 6686011.24, Ø: 622957.61Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll0db8cb34-0a4a-470f-9a56-7c3af9f17a3e327.58N: 6696633.35, Ø: 623331.93Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollef07da9a-db18-4982-bbf4-568d174dd199323.18N: 6685361.40, Ø: 621334.52Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll94c7e888-cf08-4bd8-b0e4-ea7beaeba64c317.74N: 6688436.96, Ø: 618264.93Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollc319583a-9af2-43ae-87ba-7b0e46a73fa3311.24N: 6695066.63, Ø: 624436.57Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll00e36ba2-988a-41ea-9cb9-f13a04de79ee306.02N: 6708629.65, Ø: 622794.22Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll0cac1ab2-bb4b-4021-8c4b-b240c997170e305.01N: 6698210.58, Ø: 620389.51Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll52b87e7d-0edb-49a9-818c-ec5de9ca905a301.39N: 6690985.73, Ø: 624013.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolla7e1901b-94bc-45a1-94d8-4fb37bcc4e17297.14N: 6690385.99, Ø: 628023.94Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll29bf814f-9e21-41fe-b216-71061dea8f84295.41N: 6695461.67, Ø: 623394.21Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll23a148e0-7706-4c91-a996-8c0471072f37294.81N: 6694437.13, Ø: 621362.49Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll8ee866b0-d7ac-4af1-91f3-d6844149643e289.05N: 6686017.04, Ø: 619930.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll08b39c0e-1272-4b2e-bd6d-4726d4eb7fd3287.89N: 6696550.60, Ø: 623287.17Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolla9b44242-e160-42c0-b64f-3211f1a1ee32282.52N: 6685958.62, Ø: 622984.61Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll1499d291-88b2-415d-8cd6-3d5550902388280.09N: 6691717.30, Ø: 626027.36Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll98a0694d-3643-41d7-afc1-b5ac25a7b629278.82N: 6690553.16, Ø: 623125.49Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollc2e23aa5-ffd6-4176-886b-6813b07b2235277.56N: 6687672.79, Ø: 621554.62Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll5e22bf45-e95e-4047-b712-cd3eba3a5ee2277.54N: 6707682.46, Ø: 617223.94Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll91875428-5e16-4a76-906e-8af8274e32a3275.76N: 6686059.57, Ø: 619520.45Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll81e80937-8d19-4b20-8e87-a84efb1d481f268.90N: 6680396.77, Ø: 622997.08Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll1ecd46ae-afcd-40de-aa0c-98879d6f05b1268.21N: 6712189.03, Ø: 619888.38Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll86a24123-ee56-4420-8d76-befc5ea429d7262.93N: 6690409.63, Ø: 625183.83Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll859b60f7-27b8-443d-be68-3c97bf9c50d1259.44N: 6683749.99, Ø: 620619.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll3a223927-b3d5-4434-971a-66e0f16c1666257.63N: 6690282.47, Ø: 622167.82Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollee439858-9466-42b3-9c72-e74f97b1dbed256.58N: 6697164.92, Ø: 621561.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll2e6120cb-a3c2-4f28-a7ff-6c34bff41db7253.41N: 6683787.51, Ø: 620602.28Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollf4bebcd3-8d5d-49c6-8021-e7221b32fb3a252.93N: 6695563.66, Ø: 623321.55Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll0ead4b80-1a15-44e2-9d40-e62554818bb5251.33N: 6687715.96, Ø: 619515.09Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll362908b5-9256-4008-9688-8c46a8cd8708250.06N: 6687639.65, Ø: 624550.23Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollf7625435-1112-45ab-9b7e-4262fab6477e246.78N: 6690503.47, Ø: 625118.86Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll644a793a-cc30-4c38-8469-567609e14b1e243.98N: 6697278.71, Ø: 621455.62Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolld94205e2-1d92-4d09-82dc-41328dc27477243.24N: 6696460.97, Ø: 625267.28Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll35ea2096-2322-4ae9-9e7f-44875bc7aa03239.81N: 6691165.12, Ø: 625099.61Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll161db99f-0596-4673-a4a2-43c80c310331235.68N: 6698166.54, Ø: 623254.38Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll6ad346a1-fc74-44e8-85ca-4be83088413c235.03N: 6697458.83, Ø: 620497.41Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolla48cfa90-9dc5-4677-8813-b9d0c3923db1234.35N: 6701847.23, Ø: 629191.13Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolla96461da-fbd8-40a7-be2d-67b091950bb7233.82N: 6691089.41, Ø: 629244.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolla7b8fcae-3a84-4b38-adcf-0c7d731df4a7232.38N: 6702320.07, Ø: 623949.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollf41f17b6-9440-4477-a5ef-1bfef5eeba2a232.10N: 6697382.79, Ø: 621725.55Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll220024cb-82fb-4283-b641-efe6f8bdfbf1230.80N: 6702347.04, Ø: 623369.44Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll4f41b7e8-ba95-439d-9dad-5ca955624750230.23N: 6688609.62, Ø: 618472.89Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollfe14ece4-bee8-4642-a1f2-388112baf784229.19N: 6697415.35, Ø: 621705.02Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll3aaf27ae-fadc-47de-8e33-e59e82749b6e228.18N: 6697107.21, Ø: 622897.97Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll3390665d-96f5-4853-b7a8-7843408706ea222.05N: 6684971.51, Ø: 623018.82Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll4bb358ad-e926-437e-b65c-d25a29d301dd221.00N: 6696138.98, Ø: 623072.34Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll3e85fb39-44af-46d2-902a-769dea3f3837219.35N: 6680417.07, Ø: 623077.43Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll79c65765-1438-4a59-b4f7-7f279eae0e25219.14N: 6693268.31, Ø: 625086.82Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolla0db15cb-7847-473d-a62a-6319194181f9216.27N: 6705208.84, Ø: 623416.53Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll07c11a14-4d95-4a8d-9116-c300eed91348213.32N: 6684805.30, Ø: 628714.19Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollff58890b-ae1e-45c1-9adb-e320adeb241c211.58N: 6683541.68, Ø: 621942.88Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollaac58c40-904e-4b7f-a67e-0ef21922bb73211.11N: 6706396.40, Ø: 617820.08Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll72740180-3c3d-43fe-a442-617ee5139ece208.77N: 6697578.61, Ø: 622900.01Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll88a83a92-9d7e-430a-87bc-f070e947893e206.59N: 6697392.38, Ø: 621753.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll806308a2-b268-4dff-bc70-a25c82b79b34205.99N: 6696618.84, Ø: 622083.87Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll1d6a50a0-2318-43e6-ac6c-9feb02a4f76e205.92N: 6683140.92, Ø: 622853.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollaab01985-0d0a-4361-8ccf-397a93dd3d71202.75N: 6688708.60, Ø: 620543.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll6e605306-a505-448b-a91a-c84e990ae6e8202.35N: 6690595.98, Ø: 624071.45Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll6654fd46-c167-4f92-89a7-6dc3dbae2a19201.55N: 6693688.68, Ø: 623016.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolld0930058-d442-4e37-a3e7-9cd4230f8b1c200.72N: 6685829.54, Ø: 621688.54Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket