Bygningspunkt i fkb-bygning på fulldyrka mark i fkb-ar5 i 3035 Eidsvoll

Avvikene kan skyldes enten feil bygningskoordinat eller bygningstype/status i matrikkel eller feil arealtype i AR5. Vær oppmerksom på det er krav om arealer på over 200 m2 før det er krav om endring av arealtype i AR5 så avvikene vil ikke alltid kreve retting i datagrunnlaget

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningDyrkamark for kommunenr 3035 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/3035_bygningDyrkamark.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerArealtypeBygningstatusBygningstypePosisjonWMS-bilde
3035 Eidsvoll7b13152b-0404-4fe7-8017-9c078fbfcef815171859021TB111N: 6683969.30, Ø: 621550.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollb4427dea-66b5-4003-9acd-7a37e56041f815172495721TB113N: 6684564.00, Ø: 620994.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll092937a6-d693-4b31-b784-e34ad8654b0a15172395021TB181N: 6688837.00, Ø: 627994.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolldba2798d-3b92-468c-821d-4f9e3ddeafb015171525721TB181N: 6715226.00, Ø: 619914.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll8b0436a2-0826-4dfa-bafb-a26dd86e487c15169360121TB181N: 6698975.00, Ø: 623647.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll0284451a-4fea-4f93-a6e0-0ae5feaf6cda15165676521TB181N: 6687544.00, Ø: 620787.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll030495bf-0da0-448e-ac6c-bdc047e155b315165737021TB181N: 6687568.00, Ø: 621850.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll2a52fffe-906c-4e04-83b1-9eec2984383715167149721TB181N: 6710662.00, Ø: 619301.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll029aad9b-8d66-40a6-a29d-ac51f075fe5115167177221TB181N: 6710306.00, Ø: 619296.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll1667c4f8-59d0-479c-89e7-555b0b23f12b15166337021TB181N: 6698914.00, Ø: 621051.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll440e3e63-f49a-425b-9945-3b90242e190a1525886121TB181N: 6683223.00, Ø: 617698.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll68e5224e-5980-4316-972e-783165d5e5be698026021TB181N: 6698438.00, Ø: 620881.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll9ccc4921-4ca3-4216-ac07-b502a3c80e991526952921TB181N: 6695288.00, Ø: 623403.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll9d26b6d6-6fa0-44ff-a2cb-13da34341884698212321TB181N: 6711447.00, Ø: 619665.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll723dd759-f33e-4679-ba54-fb3dddba899215171605921TB181N: 6714145.00, Ø: 619830.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll1dc7b2a3-af04-45d7-8125-f82a8ce59fcc15168840321TB181N: 6691010.00, Ø: 625451.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll5b15d805-6ec1-4d7c-888f-185bb70c11191527592821TB181N: 6709553.00, Ø: 618987.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll817c90a4-1348-4374-8f60-7da8af28dd5630083774121FA216N: 6690724.80, Ø: 626635.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll261ad8f1-7ee6-4d62-a6dc-c56b8dc980f815172676321TB219N: 6685792.00, Ø: 622505.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll98366f6d-4db3-48b3-89e3-0479cb1b048d30082365321FA231N: 6687780.70, Ø: 619325.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolle1497805-22ae-43e9-be6e-f9aba651d21c697979321TB239N: 6694439.00, Ø: 625546.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollc2d9e66c-7337-41d5-943e-fab6f658a1141525719921TB241N: 6690946.00, Ø: 620238.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll8df28368-7a4e-43ee-9beb-9c62a2f4ed7315161855321TB241N: 6683532.00, Ø: 621936.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollb8ec5b36-4493-458b-a600-6f8d7bc9a5f315162209721TB241N: 6682645.00, Ø: 620843.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollbfcbccc5-2e53-47b2-941a-1e3ddc9791df1526622821TB241N: 6691724.00, Ø: 620866.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll6e01ed46-50de-4a9d-ab73-7e6bba8cf4fd15166658221TB249N: 6687024.00, Ø: 618712.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollc1b99969-c9b6-4592-bf59-6e23639662e615165735421TB249N: 6687584.00, Ø: 621354.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll899baa09-fdec-4586-8e53-d2041807cd0015162588621TB249N: 6682557.00, Ø: 620833.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll737a38ad-9b75-4fa0-9ef8-6a6d2a80ffa815170778521TB249N: 6691565.00, Ø: 620930.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll12dcaa4a-e6d7-46ae-a371-3c6c2cb1d1a115172580521TB249N: 6698460.00, Ø: 623930.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll9f35cd6b-39e0-4169-bee7-c6da5aafc2af15170657621TB249N: 6715634.00, Ø: 619599.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll2acfd542-540f-452c-bdfb-6b05b133f06e15172581321TB249N: 6698423.00, Ø: 623901.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll47a15950-ecdf-44b4-9c71-8c42a01e34f415164213621TB249N: 6694218.00, Ø: 630311.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket