Bygningspunkt i takoverbyggflater i fkb-bygning i 3035 Eidsvoll

Avvikene skyldes vanligvis at takoverbygget er klassifisert feil (skal være bygning), men kan også skyldes feil registrering i matrikkelen. Rettes i matrikkelen eller FKB-Bygning

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningTakoverbygg for kommunenr 3035 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/3035_bygningTakoverbygg.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerTakoverbygg_lokalidPosisjonWMS-bilde
3035 Eidsvoll0a6cfb66-d418-464d-ae10-befaddc073eb1527115964dd787f-8134-4c9b-b5d9-e7df41dbf4aaN: 6690291.00, Ø: 624055.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll645d1241-218c-4406-922a-31f9a8106a6b151669328f4c3ac92-4f98-47be-9733-e3fb0531c788N: 6689583.00, Ø: 622259.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolld90811ac-6b21-4a8e-8546-d44d7c46cd131516343033c83a67a-146b-449d-953d-11288f25045eN: 6695643.00, Ø: 624970.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll3615aa81-570e-4f50-9dbf-2b0e978ac17b300843221a05b1eac-cbd6-4503-8619-a59901ad64c4N: 6705212.40, Ø: 623409.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll6eedf1cd-9c9c-4b6d-b43f-71def55cbcdd3008947496ed8439a-cc59-4238-9a12-f9332cc18b3cN: 6689474.70, Ø: 625790.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollf0ccd6b3-5ef6-4a4b-b095-9478b2faa97a151630669cb455780-6211-406a-b5ae-cc9732586ba6N: 6681014.00, Ø: 621941.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll8a14f4d3-b2a2-4cb8-b005-6b0078b78d5a15278919b5cd8a41-deec-45d0-bc59-92783444f0d7N: 6696949.00, Ø: 624815.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket