Bygninger i fkb-bygning som ligger i fkb-tiltak med kartreg 1 i 3035 Eidsvoll

Avvikene skyldes oftest manglende oppdatering av kartreg-egenskapen i FKB-Tiltak. Rettes vanligvis i FKB-Tiltak

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningTiltak for kommunenr 3035 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/3035_bygningTiltak.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerTiltak_lokalidSaksnummerTiltakstypeAvgjørelsesdatoPosisjonWMS-bilde
3035 Eidsvolld9f3f0a6-ad42-440c-a674-636b3bd4d0e815270829886e29f8-5e79-4cd9-9633-8a92d9a64bee9nybygg2006-02-27 00:00:00N: 6686430.00, Ø: 622330.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll0d953095-5e9d-4993-a275-6360dd62857830050773714dd047f-b183-4a64-a255-800207b77c352011000480nybygg2011-03-10 00:00:00N: 6697596.50, Ø: 623898.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolle11c7228-c978-4909-aeeb-98ba345fabd23003924222af9236b-3aaf-4d24-9211-9909ba51d8252011002982nybygg2011-06-03 00:00:00N: 6685507.30, Ø: 617991.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll944261a0-f7f5-4222-8036-7212c13baa2d300301038ba6ce158-5ac2-4a91-a580-2c07ab09862020121453nybygg2012-04-27 00:00:00N: 6708644.80, Ø: 616724.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollc08c04f1-55c3-4bf4-b23f-44d93e4c2a70300279277de09e082-4171-40fc-a557-e7d0f155ddf420114883nybygg2012-11-23 00:00:00N: 6684525.80, Ø: 620823.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollb3c6984f-18e1-4a4d-aec9-a5ccb31fe938300393022bee1a30f-8941-4dee-b3c7-a8c369c4a3f82013002231nybygg2013-07-08 00:00:00N: 6686074.50, Ø: 621455.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll816935fb-b1e2-41b2-904e-9303e3a639ce300437599edeae3b8-7e01-42d6-a7fa-38bb2defe3c32012002337nybygg2013-07-29 00:00:00N: 6685090.20, Ø: 620433.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll78edc6bf-6355-4afb-b19b-78ab9a781230300430139ea11f69d-a28d-403e-af7c-94d7d223299e2014000436nybygg2014-02-13 00:00:00N: 6694874.80, Ø: 621270.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollb3e34094-828d-4945-87d7-17d680af474f30044234623e49871-cedb-4ec0-96eb-336e11b4bf362013003880nybygg2014-03-19 00:00:00N: 6686309.60, Ø: 624048.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll75475b81-59f7-4eed-a848-66713fe3bfca3004294407a82b8b2-b271-4260-a6cf-00f5f5bbb4132014000629nybygg2014-04-01 00:00:00N: 6687955.90, Ø: 619367.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll35dedd11-385d-4ef8-97ea-407db841121230044155503d4f2ca-3b6b-4f2d-b913-fa32f691eacf2014001115nybygg2014-05-21 00:00:00N: 6685655.60, Ø: 619308.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll029da0ef-1d52-411c-a0bd-830f5deb20f430044128076a0d4c7-f97a-4cb1-9002-0302af0c5fdf2014001207nybygg2014-06-04 00:00:00N: 6685811.10, Ø: 621343.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll65cc48c1-3020-4cbc-ba76-78cfe3688f1a3004836370ff32842-fc04-401b-8ed9-e54079cc03072014001928nybygg2014-08-12 00:00:00N: 6689698.60, Ø: 621866.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll19d95f38-c8a0-4160-b801-83816297e92c3004866903f88c3fd-11b6-4501-beca-2f4406792e762014002155nybygg2014-08-22 00:00:00N: 6683707.60, Ø: 626764.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll2f969499-8f15-4e78-a99d-58c62e3fede5300499485c4624e59-5c35-4126-a801-f3fabbc163bb2014002215nybygg2014-08-27 00:00:00N: 6684843.00, Ø: 619762.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll3e9d8ff4-845e-4e41-95e5-df786e8aee4b300496283d063bdcf-8dcf-4f5d-89db-64884928626c2012000664nybygg2014-09-18 00:00:00N: 6688511.90, Ø: 627237.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll9b1ce1a1-dcff-429f-b017-397590ae7cb43004926457a7c7e4d-a676-4fa9-ad4f-843fc6d665f22014002458nybygg2014-10-03 00:00:00N: 6686317.80, Ø: 621473.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollaa25ee2f-a411-4a24-8652-2e0d4052f71c300465569c8872e8a-bfdd-46bc-b793-8746a6e3aa192014002476nybygg2014-10-28 00:00:00N: 6690905.70, Ø: 628595.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll5069560c-e8e4-4599-93e6-81b00a0d1ee9300486991f0e71189-d8e1-4e5b-9137-f16284d251aa2014003115nybygg2014-11-03 00:00:00N: 6697162.50, Ø: 621496.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll56d483bb-6063-486d-8cfb-9ce926c0329a300489390f4f970c0-30de-44e5-b6f8-02fc6562f2a42014003195nybygg2014-11-12 00:00:00N: 6684410.30, Ø: 619190.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolla95cf543-fe7b-4dec-a96c-902726e0ebdb300489520dffd62ae-86d7-440b-ad05-5e9edd0a8eed2014003757nybygg2014-12-03 00:00:00N: 6685248.00, Ø: 617529.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll25424ee1-9572-44bd-8ac8-a7e0f324171c30050819996fd631d-9a0e-46b5-a319-8231a87557322014003709nybygg2014-12-16 00:00:00N: 6684215.60, Ø: 620135.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollcec4cc64-ab97-411c-b406-ff36bfbebfcf300515414e341181d-4695-4283-a2d8-eb6de2f36f982015001435nybygg2015-02-26 00:00:00N: 6696709.00, Ø: 621438.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollc8f46c78-1dc8-4318-a5dd-cce6ec9b7ecc300514181cc2bae14-f324-421f-8b3f-12645a59c4a82015000811nybygg2015-05-05 00:00:00N: 6707477.30, Ø: 618301.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll94984373-718c-457e-b697-1e2218e2c97130051963193753e72-e2c1-455f-ab3e-8a7d4ea47f8e2015001476nybygg2015-07-16 00:00:00N: 6690271.80, Ø: 621633.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll48c2a425-2431-4b62-aafb-9ff83230880230051414590be8fb2-718a-4f4a-b8d5-c738e36e176b2015000847nybygg2015-08-24 00:00:00N: 6691355.00, Ø: 622022.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollaa7ca9f3-3904-4fb5-b9dd-69eafea9f4fd3005226044f498ef6-0301-4c91-84ac-5aea6b94c92e2015002051nybygg2015-08-28 00:00:00N: 6687267.30, Ø: 621042.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll1775ae4a-51fa-4c0d-aca9-0a676cdd7053300531442bbccb5af-bda7-46bb-8904-d6538ca7d4172015002459nybygg2015-09-22 00:00:00N: 6688340.40, Ø: 617119.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll1d278193-b116-43b5-8863-e3895fca7049300531471460c5f72-1f36-49b9-ba6e-fdc72105ab1c2015002459nybygg2015-09-22 00:00:00N: 6688316.30, Ø: 617076.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolld993e717-a286-4127-897f-26f5b5c76cd83005314298e28d395-e400-4308-a231-5826dc19519e2015002459nybygg2015-09-22 00:00:00N: 6688354.80, Ø: 617031.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll8dfa8b1b-6200-4001-b73a-2473c2f50e543005314321fd64837-25c6-411d-8876-f5f6756f810b2015002459nybygg2015-09-22 00:00:00N: 6688343.00, Ø: 616989.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollacd6ff51-4f41-4c9c-b629-ff1e184a108b300716631b064716d-b782-4aff-8f47-79aaff4988c02015002006nybygg2015-10-02 00:00:00N: 6688415.70, Ø: 621653.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollb26c1a47-669a-453c-a8fc-c730aa064df5300803636e0d1ac62-929a-4fac-b912-2f802c3c8c4a2015002588nybygg2015-10-20 00:00:00N: 6689355.70, Ø: 625166.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll5267653a-910a-47d3-af59-72ab4b821215300531030ab0f9178-1fd1-489d-8f5b-eef5c60e5f652015001681nybygg2015-11-10 00:00:00N: 6686038.80, Ø: 623902.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll56699ffa-8d10-477b-9187-022314fcf20c151658636b8e40739-e0af-4b35-a30c-49519ce2f6272015003272nybygg2015-11-16 00:00:00N: 6688804.00, Ø: 624636.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll9113fbfe-36dc-4d25-b24d-78ec613f7939300531407621fb42c-1e04-483e-9130-2d6ec217a33a2015002459nybygg2015-11-25 00:00:00N: 6688348.30, Ø: 617064.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollc6e5f418-e7db-44b6-8e22-f32fbe74ba75300542089d93aaa9c-e987-4eb8-b55e-6bfb9f1adb732015004136nybygg2016-01-25 00:00:00N: 6708013.80, Ø: 618516.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollb3ddc4fc-9515-4b10-9901-49e65baad73c300544558c2dbf882-e4e2-46b4-a502-220e97da04272015003869nybygg2016-02-02 00:00:00N: 6690611.70, Ø: 624784.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll41c2f60d-aa3d-4e6e-86a7-33b952d82d733005479635b2eb7b6-27f9-46b8-815a-43b94c9de10a2015004132nybygg2016-03-04 00:00:00N: 6696412.60, Ø: 624416.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll0b7a916e-f601-41e2-9f1e-71ccd466e8c03005629878b613fe7-006f-4dd8-99b7-607f3833b8472016001023nybygg2016-06-01 00:00:00N: 6684317.80, Ø: 620604.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolla3ae7e53-3b40-481b-b478-b336ed62b9fa300561391bb2ba449-c93a-4084-aa92-8922075b1c612016001143nybygg2016-06-01 00:00:00N: 6709141.80, Ø: 618846.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll41a1ca4d-14f7-4d17-b252-ac29536fff21300579040afe25f18-e85c-4e96-87ca-0d31522d2a532016000916nybygg2016-06-20 00:00:00N: 6684218.70, Ø: 620707.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll71d7433e-7048-48d2-8d3c-d195bfce6546300594364127ae406-0b1e-4e0e-b310-5b6846646f982015002639nybygg2016-06-21 00:00:00N: 6698553.70, Ø: 623546.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll1455a26b-0653-4035-8d54-1be5058c294c300569398769b4bf6-ac9a-45ad-8d4e-2e2636f6a3442016001138nybygg2016-07-06 00:00:00N: 6692277.50, Ø: 628736.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollf64ea2bf-4d29-4641-aad1-526b62203705300576277242d782a-0596-4aa4-85ae-a6c23c735c5a2016002053nybygg2016-08-26 00:00:00N: 6691495.30, Ø: 624646.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll03841b82-2bfa-4da3-8451-cc00578695ff300576364ecacd4ab-1010-456a-8b8a-a4556333f3542016002943nybygg2016-08-31 00:00:00N: 6685588.40, Ø: 619423.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll115fe0a8-0861-4252-bb3c-bfaf17b3dc863005903376e239f7d-291e-4fd0-90fb-66372cc217252016002696nybygg2016-09-08 00:00:00N: 6697296.40, Ø: 621905.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollf8e41693-5c06-42f3-a17d-45265d5d93f630061813867d40897-55a3-4f94-ae4b-472af4d15e192016002349nybygg2016-10-19 00:00:00N: 6704805.00, Ø: 623606.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll8dfe7d1b-d73b-4057-a9f7-0163669ed17630059219006e756ab-6772-42a8-b10f-56d614b9dfc32016002675nybygg2016-10-31 00:00:00N: 6689674.70, Ø: 621685.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolle8215d5f-12e0-424d-8f59-e2df1ead3fe4300590547803fd94c-46a7-49d0-a423-cf22d6b296dc2016003892nybygg2016-11-16 00:00:00N: 6687797.40, Ø: 618823.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollb8126cf2-54fa-4bfd-9828-bf0380a2d277300618372cada9255-284b-4670-9af5-ec696f7c5c3b2016003757nybygg2016-12-14 00:00:00N: 6693865.40, Ø: 622210.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollc575b9df-a9c2-4f88-bd2e-5ee4cf55505630062015953ea81d0-e52d-4f1f-a544-b50b79c0fee92016004207nybygg2016-12-20 00:00:00N: 6689857.60, Ø: 621615.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolle1cd5daf-d111-433d-8d51-86365943dc01300609044e4b31648-ab81-42d8-b7af-5960c1017df12016001474nybygg2017-02-10 00:00:00N: 6705045.50, Ø: 626316.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll39ea4e7e-a930-4d37-9c20-0decd9f0be4a300614220c3cd7e7b-3c65-40f0-bb59-13a7144500e72016004498nybygg2017-03-08 00:00:00N: 6685038.80, Ø: 619422.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll1703bd16-4b3a-45e8-bd91-fb0bad061ca0300619425e60bd03b-9fd4-47f3-bd05-7ddfdede91172017000763nybygg2017-04-03 00:00:00N: 6690694.90, Ø: 625328.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll635c65ed-320b-4fb8-b419-b1ce844336b83006259449799f2b0-1b57-46eb-988e-7a36ee0fbcfd2017000913nybygg2017-05-08 00:00:00N: 6685032.10, Ø: 622940.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll446ad48a-239e-4247-8e09-e941031f67e1300627132600223a4-b784-4b1f-bfb6-c73fcb4c7ac42017000520nybygg2017-06-14 00:00:00N: 6683020.10, Ø: 621032.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll5fd2cb5b-dc10-482a-a7da-bd4775180a343006271462a910efd-06ad-473f-9611-ee370edf828d2017000520nybygg2017-06-14 00:00:00N: 6682994.80, Ø: 620989.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolld2692141-8358-4129-9e9b-9ed86470bd2f30063581839b089f9-f24a-4803-9cd2-253be9d41c592017001532nybygg2017-06-16 00:00:00N: 6690814.80, Ø: 627159.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll2b68dfad-4426-44ff-8997-43f1c60070aa3006357847b489ca7-67cc-4376-9795-2419bb57e8e92017001711nybygg2017-06-22 00:00:00N: 6690220.00, Ø: 622876.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll00315270-7624-4081-be57-5d2db0d7822d3006367627c58ba7a-5bf2-4526-880d-37fdfabb2c652017002073nybygg2017-08-03 00:00:00N: 6689841.80, Ø: 622708.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll3cd02d5e-5cf3-44b6-b9fa-2079267022283006871048ca1647d-5e00-447e-a195-88b59c1fbe022017003056nybygg2017-09-27 00:00:00N: 6683373.90, Ø: 620966.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollf018d977-fd91-4cea-8de1-22eb60ae6c8c3006558125a9266d4-b588-45d2-ae82-adecb19134e12017003433nybygg2017-11-20 00:00:00N: 6683437.30, Ø: 620290.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll35c13b16-6d58-43d7-b57c-fc2d35d63167300656098f5c8b09c-bd59-4a9a-84cc-31295cdaef7a2017003920nybygg2017-11-20 00:00:00N: 6680427.80, Ø: 622342.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollb42bf085-b46d-4475-89d2-59199844ca343006625852065edf9-1e19-4e68-bcba-a32d96eab9ac2017003072nybygg2017-11-29 00:00:00N: 6684773.00, Ø: 619319.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll51b02edd-ce33-49a7-a6c8-f3dd0e7efde230066920494d747ac-227b-42be-96e0-2767cce54de92017003226nybygg2017-12-18 00:00:00N: 6690125.10, Ø: 622831.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll35693ef4-6343-4d0c-84b1-e6e435a1fdc33008017685d289e64-93f3-456d-861b-be84f120a1a52017003226nybygg2017-12-18 00:00:00N: 6690191.50, Ø: 622850.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll8db90d4b-b8fb-4b67-971f-f21465e975ec300801761a970b8ca-8910-41aa-b5b2-bda6453b17552017003226nybygg2017-12-18 00:00:00N: 6690147.20, Ø: 622835.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll03bdda97-725f-49d9-9a8e-454eade48d063008017652197a14f-5bad-42eb-bc95-e3d3450828532017003226nybygg2017-12-18 00:00:00N: 6690169.30, Ø: 622844.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollf4142fe3-0fd5-4807-98c7-e2311506d52a3006734723d67dba1-8a17-4797-a478-70a3b053e5f82017003964nybygg2018-01-10 00:00:00N: 6684446.40, Ø: 619114.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll42dc0531-1ae3-4702-ba92-10dc9facc8cf300673478aee07ef4-1350-4463-abd5-1560523bb07e2017003964nybygg2018-01-10 00:00:00N: 6684423.60, Ø: 619121.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollfdd6f57d-e67c-4e58-b40b-035084617f7b3006734718cbc19b7-86e7-4481-9fef-97a1019df7d02017003964nybygg2018-01-10 00:00:00N: 6684452.40, Ø: 619113.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll73bd62da-adf8-409d-bc9a-9d91dd9022ff3006734583ed4a17b-92d5-4f19-9091-eedfc79aeac32017003964nybygg2018-01-10 00:00:00N: 6684458.50, Ø: 619111.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll6c910e0d-faa6-45b9-b894-39883f716dae300673515cb5dbfc6-f814-41ad-9c9b-f0f327b280cf2017003964nybygg2018-01-10 00:00:00N: 6684459.80, Ø: 619131.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollfea81e79-5b51-4ca2-baa6-50fcf8a7097c300673473a166a0c0-0666-4d92-a85d-290bf38f0b582017003964nybygg2018-01-10 00:00:00N: 6684440.30, Ø: 619116.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll277be566-29b7-420c-8b3e-a56851648a4e300673507a39766be-03ff-4bab-8f9b-d0398f59c76c2017003964nybygg2018-01-10 00:00:00N: 6684436.40, Ø: 619133.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolled036181-fb5e-4f51-b699-de1483431340300673062347103a8-dfdc-4b69-9da0-46fc4a0ffb292017005099nybygg2018-02-26 00:00:00N: 6689704.80, Ø: 621594.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll2e7fa8a4-5d41-4261-88be-546e51b6c631300708030de70623b-5074-48a8-a20e-75ba502b5add2018000115nybygg2018-03-20 00:00:00N: 6684546.60, Ø: 619138.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll5e924398-1e2a-4303-abb6-068fbb65b5f6300708032c0774523-04a2-4f8b-99c6-7519c64a21672018000115nybygg2018-03-20 00:00:00N: 6684536.10, Ø: 619151.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll24a8e4d4-314a-43cd-a68f-d863fe66fa2c30072152271f4383d-13f9-4760-8bce-fd5a9c904fcd2018001337nybygg2018-05-29 00:00:00N: 6688800.80, Ø: 618532.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll608ba302-95f5-4bf1-92d5-500a39c268663006875099a4da982-45a8-43b0-b183-a9dc733315ac2018001779nybygg2018-06-06 00:00:00N: 6689727.60, Ø: 625309.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolld28937c1-81fa-4e59-bee2-28d0df2536be300693063b8f96c86-0713-4337-bf0f-24b57847d3bf2018002795nybygg2018-07-06 00:00:00N: 6702604.90, Ø: 623297.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolla621e8e4-8412-46e6-86e6-fd6cd71237ef3007902030406ebf6-d8a0-4dca-95c1-d7f3e9d9f1a92018003266nybygg2018-10-09 00:00:00N: 6681508.50, Ø: 621631.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll044dd56f-93a1-452a-b1c0-685f509c6d7d30072002922102fe4-2017-4ae0-9e76-a58c3d559c2e2018001524nybygg2018-10-11 00:00:00N: 6688368.00, Ø: 627030.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll336534e1-5531-4666-a928-728827efe3e5300788048b8a8ef10-b720-45f5-b618-18039c340db02018002908nybygg2018-11-02 00:00:00N: 6686224.10, Ø: 623967.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollb43118c3-f7e2-4465-992a-40647edc779a3007208517616d1c7-a2b4-4bfd-9b5e-eaf94fc988b32018003850nybygg2018-12-06 00:00:00N: 6690720.00, Ø: 626781.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollb7a0ee55-8a08-4aa8-8921-835b5ad8dba03007210803a4f219a-4659-42cc-b5d4-ba6728f372382018004510nybygg2018-12-13 00:00:00N: 6686064.50, Ø: 623849.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll4e7bec20-0a71-4338-9f9f-325cc6fecb013007266477bdb4c26-d15a-48ec-be73-aef6d3d6baf62018003680nybygg2018-12-19 00:00:00N: 6689431.10, Ø: 622354.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollcb03492b-07ec-45c3-a090-12d7d7b738dd300728278f852dc62-6867-4aa7-81b4-80060176aa352018003189nybygg2019-01-03 00:00:00N: 6684567.00, Ø: 628297.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollb82ad210-aa88-446b-aa13-aa294ba1bc4a300727009e7d87be6-a562-40d2-b8fe-23c6fb872bd92018003966nybygg2019-01-14 00:00:00N: 6682432.50, Ø: 622377.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollece9b59d-05e4-4f84-a1a5-4d050ba6ab5e3007270036bcbd93b-22c4-44a2-929f-0646e200cfd92018003966nybygg2019-01-14 00:00:00N: 6682439.70, Ø: 622382.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolla3a92763-c29a-4262-b587-fc223f5ad92b3007313854207a579-f41a-47e9-9de9-e6b3c4162b2f2018004310nybygg2019-01-25 00:00:00N: 6681624.80, Ø: 621116.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll815289d7-c258-441d-a7cb-fde9ad7a599b30073040867e76ab5-1817-4e3c-b886-d1a71a1c97a42018003377nybygg2019-02-05 00:00:00N: 6685666.10, Ø: 624055.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll7ecd04f0-462f-49d6-9680-286e67bbe12c3007303687e19e9f7-9847-49bc-93e3-1d5781848a9e2018004813nybygg2019-02-08 00:00:00N: 6689538.60, Ø: 621893.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll103f1e01-dd06-4b26-bce1-f0568d170cb8300735623634b7f3a-0bea-41b2-b9f6-0606a87339f42019001313nybygg2019-03-19 00:00:00N: 6689566.40, Ø: 624097.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollb6783088-c583-480e-a8ce-300ba0c95ac8300741653d690608b-ad8b-4433-b8f6-8cb6e75557912019000387nybygg2019-04-16 00:00:00N: 6695380.80, Ø: 629656.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll5c3417f4-dd64-4aea-aec6-7f1032d05cd530074640607bc2630-71f5-4400-a45f-30e74b88e4682019000025nybygg2019-05-13 00:00:00N: 6681273.00, Ø: 620883.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll5ebc64db-1a4b-4974-b130-435f0a88730630074542946a44628-96b6-4f33-b668-c470010efb732019001730nybygg2019-05-20 00:00:00N: 6684692.40, Ø: 619026.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollb6d733fd-400a-4976-b4c1-de38cb830ad930074673013704afc-04b9-4337-8cc3-7f22e4fb3f9b2018004779nybygg2019-05-23 00:00:00N: 6684440.50, Ø: 620560.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollf50781e8-7966-4024-892c-8f3ed0362de6300749802ebde9652-e25d-4f6a-b2e4-b9e574b1d8c72019002637nybygg2019-06-19 00:00:00N: 6683866.00, Ø: 622919.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket