Bygningspunkt i fkb-bygning som ligger i vannflate i fkb-vann i 3035 Eidsvoll

Avvikene skyldes feil plassering av bygningspunkt i matrikkelen eller feilregistrering av vannflate i FKB-Vann. Rettes i matrikkelen eller FKB-Vann

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningVann for kommunenr 3035 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/3035_bygningVann.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerVanntypePosisjonWMS-bilde
3035 Eidsvoll0474f57e-943f-4ebf-a5dc-3e54c2461962151720420InnsjøN: 6698762.00, Ø: 619108.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollfabd0cc4-5dff-4a55-8238-68be093cce60151720803InnsjøN: 6699355.00, Ø: 617718.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollad7232c5-b4d5-4eb7-9659-3463f26d3fc8151663729InnsjøN: 6697606.00, Ø: 623046.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolldec7cd16-9a2a-4b18-a1ff-7255ac882f65151663664InnsjøN: 6697672.00, Ø: 623157.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll58beb035-60e3-4838-afcc-d6b4509d94f4151681247ElvN: 6685386.00, Ø: 621279.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll7c5c07ca-e964-4a89-ae89-d0c9f71aad99151681255ElvN: 6685389.00, Ø: 621291.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket