Bygningspunkt i fkb-bygning som ligger i vegflate i fkb-veg i 3035 Eidsvoll

Avvikene skyldes feil plassering av bygningspunkt i matrikkelen eller feilregistrering av vegflate i FKB-Veg. Rettes i matrikkelen eller FKB-Veg

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningVeg for kommunenr 3035 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/3035_bygningVeg.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerVegtypePosisjonWMS-bilde
3035 Eidsvollfea5296e-acbb-4afd-83e4-de6fb077fe4e6998399VegKjørendeN: 6696022.00, Ø: 625470.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll8c35e7d7-c458-43dc-ae2f-c74f9ae2e899151688756VegKjørendeN: 6690859.00, Ø: 625362.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollec0cebb8-a095-489a-af56-1c4995ec4cc3151674380VegKjørendeN: 6688888.00, Ø: 626566.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll0ac54b76-9d76-48bf-ae43-66b0ee33d414151646298VegKjørendeN: 6690827.00, Ø: 629242.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll9fe79fa5-e1ea-4991-a924-0305a3650222151712827VegKjørendeN: 6703014.00, Ø: 620834.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll4e0832c7-6fd7-457c-83d8-5f8ff696c702151661904VegKjørendeN: 6699002.00, Ø: 620601.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll97adcaec-f00a-4b7a-a849-8225556c5810151661890VegKjørendeN: 6699005.00, Ø: 620619.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll5f8c29a5-9ff3-4a1b-816e-bd0916fcda6315274786VegKjørendeN: 6707269.00, Ø: 618400.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollb7c9d549-807c-4189-b15a-fc171f3db5d315282533VegKjørendeN: 6685409.00, Ø: 619414.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll5fa95cb0-b80c-4a10-889e-9ad9c4bb19b9151625274VegKjørendeN: 6680589.00, Ø: 620743.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolle536b029-f54d-4fa4-858f-c8c35658906a151675972VegKjørendeN: 6687654.00, Ø: 625778.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll587a0b1f-356c-4349-b116-c398e35a643e151711979VegKjørendeN: 6690502.00, Ø: 625073.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll8b4bf38c-88fd-4c95-9017-4ce48001775a151725279VegKjørendeN: 6689774.00, Ø: 624687.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolld1032da9-c5d9-4267-9a57-bdeb6e7c0720151660142VegKjørendeN: 6690092.00, Ø: 621628.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolla9d96539-9044-432d-a4ca-26e12c5b421d15278757VegKjørendeN: 6681063.00, Ø: 622505.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollf293a89f-59f2-4c3a-9389-e162a8b3c0d8151660592VegKjørendeN: 6690405.00, Ø: 622373.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll68ade2ca-6b86-4ed3-a369-150eb7425628151606261VegKjørendeN: 6686041.00, Ø: 619355.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket