Bygningslinjer som ikke ligger på bygningsflate i fkb-bygning i 3035 Eidsvoll

Avvikene skyldes oftest manglende sletting av bygningslinjer når bygningsflate er slettet i FKB-Bygning. Rettes i FKB-Bygning

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningslinjerBygning for kommunenr 3035 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/3035_bygningslinjerBygning.zip

KommuneLokalIdObjekttypePosisjonWMS-bilde
3035 Eidsvoll193a0a00-1e47-4232-a17c-eac65fff2170BygningslinjeN: 6709505.43, Ø: 618985.37Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll27b9e6b6-291d-4f0d-8c90-d66c38225332BygningslinjeN: 6709503.46, Ø: 618991.17Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll8c9fbf74-cc9d-4c99-916c-9a4f6a7ba315BygningslinjeN: 6709507.08, Ø: 618989.83Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolla1757754-9a6c-4903-974b-6f016c71f13dBygningslinjeN: 6709501.80, Ø: 618986.71Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollc71abbfb-83bd-4d90-afa5-f47d144415f5BygningslinjeN: 6714286.97, Ø: 620311.46Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll0d2252ce-9ca4-41f6-aa41-b3f4225e7d01BygningslinjeN: 6683115.81, Ø: 621325.94Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolle670ecc7-d649-46ba-8636-4d4c7bc019ecBygningslinjeN: 6683117.28, Ø: 621322.63Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll9268e0ff-b539-46dc-afff-bdab14133fd0BygningslinjeN: 6692144.55, Ø: 621265.13Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolldef72473-943a-4bdb-9596-282476fcef21BygningslinjeN: 6683123.11, Ø: 621329.17Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolle5859be8-8e05-452d-b6df-0d56e365864aBygningslinjeN: 6689530.80, Ø: 625598.17Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll376cfc68-0161-4170-9501-5736812115fbBygningslinjeN: 6681866.48, Ø: 623131.19Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll99557fbe-cb64-4a6b-9c02-ec9bacbb074aBygningslinjeN: 6681865.92, Ø: 623134.52Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll851fa593-8847-4c66-b3ad-91fb28fb81dfBygningslinjeN: 6683124.58, Ø: 621325.87Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollcb4f3ed4-d2e0-4788-ba93-ae81a19ecb5eBygningslinjeN: 6683118.72, Ø: 621329.12Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll0c797916-27b6-4da7-b7db-2fc967ce8c3eTaksprangN: 6692150.01, Ø: 621265.55Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll17ac70e5-39e3-46c8-ae78-c84879f506b8TaksprangN: 6692146.47, Ø: 621271.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll6b479415-d412-4741-900f-07c19d1d39caTaksprangN: 6692155.65, Ø: 621273.13Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollb0a4c0a5-4293-478b-abc0-237edf665602TaksprangN: 6692146.17, Ø: 621267.67Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll24f43146-e2f2-4e99-83d5-abae96d609e0TaksprangN: 6687039.40, Ø: 618717.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll779ca807-3bdd-4676-a5c6-675cc98488daTaksprangN: 6687035.41, Ø: 618715.63Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollec32c3dd-4fa6-405a-bc0d-14535938dfdaMønelinjeN: 6692149.97, Ø: 621264.63Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll92177b56-e613-46b7-b79c-42b3fbbaa09eMønelinjeN: 6695391.75, Ø: 622599.36Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll9701982c-f077-4f10-9d43-2a1c69d542c2MønelinjeN: 6687033.23, Ø: 618715.59Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll6d1a169b-a60f-472b-a57f-3dca0be8d20fMønelinjeN: 6681869.03, Ø: 623130.31Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolle71237cc-baac-484d-9882-28da3fd66814MønelinjeN: 6681811.57, Ø: 623124.23Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll3cd7eb99-4ec8-4f09-82fd-c0f85957ba60MønelinjeN: 6681088.80, Ø: 621488.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll68504f2e-bf2a-463a-a390-b47df49c8f10MønelinjeN: 6709504.45, Ø: 618988.31Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll34588c86-4351-414a-a2f6-68c8a2979936MønelinjeN: 6681863.69, Ø: 623132.44Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolld550afaa-692b-401c-a3a8-546c657f23dcMønelinjeN: 6681110.84, Ø: 621472.49Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll53848ef0-3f17-4384-8b78-3783f3264d98MønelinjeN: 6692153.14, Ø: 621269.32Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll7c9de383-3c48-4474-92e1-4892f3fc4728MønelinjeN: 6692155.71, Ø: 621273.49Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll33cb1656-68aa-418f-8623-00bf5546ff54MønelinjeN: 6714289.94, Ø: 620309.68Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll20fba435-9b7b-451e-b8b6-87ff433171efMønelinjeN: 6684034.75, Ø: 627246.74Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll220c2df4-c485-4352-824e-9ed06e13e5edMønelinjeN: 6687007.39, Ø: 618405.63Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolld71d3e61-9b07-4a48-961d-970db0b5d64eMønelinjeN: 6687020.52, Ø: 618407.07Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolldba0fa49-2862-4c5c-8116-28c354d5fe17MønelinjeN: 6687037.43, Ø: 618715.99Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll1daaa1c8-e6a4-4a24-b836-80cfa887b5edTaksprangBunnN: 6692146.12, Ø: 621265.99Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll244e27c6-8e64-456a-92a5-3f432f61b0aeTaksprangBunnN: 6692155.05, Ø: 621273.17Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll4729d3d0-c4fd-4913-a1b7-0e3eb7ada20dTaksprangBunnN: 6692146.32, Ø: 621269.84Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll5a47e5d2-94eb-4705-8a46-fe074dd7c9faTaksprangBunnN: 6692156.28, Ø: 621273.07Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll6b943199-2df7-4e67-b91e-c2d9e1cf0bb3TaksprangBunnN: 6692149.34, Ø: 621265.61Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolla11d6d0e-c414-4928-95e2-a839e50424eeTaksprangBunnN: 6692150.72, Ø: 621265.49Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollf5702248-3526-4381-9a6c-3d479e30a955TaksprangBunnN: 6689844.99, Ø: 625275.14Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll0da9b608-3d56-4641-a59c-6dd9cbb055beTaksprangBunnN: 6687039.40, Ø: 618717.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll736c5643-1f01-4b00-a725-06d8c71548f8TaksprangBunnN: 6687035.41, Ø: 618715.63Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket