Bygningspunkt som ligger nær annenbygning-flate i fkb-bygning i 3035 Eidsvoll

Avvikene skyldes vanligvis unøyaktig registrering av bygningspunkt i matrikkelen slik at det har havnet utenfor bygningsomriss. Rettes vanligvis i matrikkelen

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningspunktAnnenBygning for kommunenr 3035 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/3035_bygningspunktAnnenBygning.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerAvstand (m)PosisjonWMS-bilde
3035 Eidsvollc5dfaf43-69a8-4a76-a733-0e16cec68e2e152669370.00N: 6680687.40, Ø: 622373.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll4dd23b86-717a-4776-a70b-f06399695d351517159070.00N: 6713906.00, Ø: 620062.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollfb32ff3c-09f9-4edb-b212-fe4b491bd7281516442600.01N: 6690905.00, Ø: 627127.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll7b7a9bab-85b4-4c9f-bec5-554089853eee1517029290.01N: 6706985.00, Ø: 617411.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolld8e3c07d-f2b1-44ae-acc4-d77fc62ff118152787140.01N: 6684492.00, Ø: 619513.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll29161275-c73c-4527-8c26-f0f1a071963a1517123980.01N: 6703735.00, Ø: 620539.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollab5e1dcb-ab51-4582-b0f5-5825560e440a3001370540.01N: 6708035.20, Ø: 618021.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll028576aa-bc58-4d2e-9ca0-101a9c2878fa69766970.01N: 6689752.00, Ø: 622536.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll5b4e6a75-d219-46ec-bcdf-8e5e6699c8ca1516214140.01N: 6684701.00, Ø: 626607.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolld716764c-2821-49bd-98fd-5c95a9a5ed441516581720.01N: 6689102.00, Ø: 623234.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolld4ecd82d-39f5-4d18-8b5c-952627466c2c1516451000.01N: 6690256.00, Ø: 628136.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll50b6eb18-6615-4237-a396-e12aba17501669789830.01N: 6690538.00, Ø: 623159.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll663fa9a7-5e18-42b7-ac45-6ba4a37f06f2152586400.01N: 6696312.00, Ø: 624507.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollb1ac8d9b-3368-44e5-aabf-14e2bfe099f01516628540.03N: 6697261.00, Ø: 620959.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolla33adc91-324e-4668-a241-45fee87ecd4469842310.03N: 6693809.00, Ø: 625947.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollc85c61c7-2934-4df6-aa59-229f78cfe7111516385380.03N: 6688919.00, Ø: 627007.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollf05e939d-8ae0-43db-b167-2285c631482d1516942920.03N: 6697739.00, Ø: 624453.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolla9ec427e-c7cf-4a64-afff-2db866222d311517264610.03N: 6695989.00, Ø: 620894.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollf9e2c6be-7c96-4745-bdf7-75e8cde5ce9e1516584900.03N: 6689021.00, Ø: 624799.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll74a033b9-363d-4a11-9651-bc0f358de1351517257590.03N: 6690283.00, Ø: 624790.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollddf7bc49-bf57-4b3a-90bf-fe18dafc62f01516212280.04N: 6684995.00, Ø: 626870.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll3006f9e3-e52e-4018-b41f-3ec24178a35e1517257750.05N: 6697636.00, Ø: 623052.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolle719feb1-0f28-4d01-a192-878b98e333033004893610.05N: 6698528.00, Ø: 623480.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll5d4d750a-682e-4d7e-9f81-392dae0c03c51516454290.06N: 6691056.00, Ø: 628715.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll7b3bfd7b-41f7-43b2-8d73-33be431b043a1516455260.06N: 6691128.00, Ø: 628830.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll42770023-fddc-4543-9c0f-ec12a3f2a65169833240.06N: 6689506.00, Ø: 626622.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll0a61e85f-a1ba-43d8-85b2-e66611c558021516852930.07N: 6693786.00, Ø: 626278.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolle5e03bfb-7e49-4083-8c36-863c8c2d25a51517247280.07N: 6684058.00, Ø: 620174.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll3dcfc0fc-79da-4a89-bc9a-db22e3c8df6569757040.07N: 6699857.00, Ø: 624854.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollc1943af8-3a04-4b52-bc82-db5c8b9e307d1517224230.08N: 6690166.00, Ø: 632178.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll1c7736f5-a0d9-40c9-9ffb-faf5abfa695f1516970380.08N: 6695538.00, Ø: 623249.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollf974c037-d909-476a-a7ce-71f778ac83311517146410.08N: 6704249.00, Ø: 620401.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll3bfa3ca2-85da-4ccc-8745-7bf1afb6cbe31516725660.08N: 6709067.00, Ø: 618625.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolld20dba92-e46d-4ad6-807f-f5fa426941101516387670.08N: 6688614.00, Ø: 627088.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll13a34fd5-9b79-44fc-b1b8-4b93f905b6781516118420.08N: 6685191.00, Ø: 620434.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll6a5a20b4-7037-414b-bfb7-32b43047b3221516841810.08N: 6694647.00, Ø: 625403.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll078bd93c-c205-4341-8778-10f6fad2ae231517056340.09N: 6705253.00, Ø: 619819.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll303226da-9342-4ffc-a018-d0ff85eaf4a369761580.09N: 6686312.00, Ø: 622423.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolle4d08b32-b892-40aa-bfad-eaec7522f7001516859860.10N: 6693032.00, Ø: 626072.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll651762bc-dc81-401d-a61d-cd7bf92b5e441516862300.10N: 6693059.00, Ø: 626379.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll96b9a0b2-c8d5-42b3-be17-6ff34229d2781517155750.11N: 6714497.00, Ø: 620138.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll7f0358c5-4cc1-4d57-b05a-fc7b889ec1e11516245370.11N: 6681888.00, Ø: 623133.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolld8ab77f6-348a-45f4-a9ec-c5d9ef3107c71517248920.12N: 6710640.00, Ø: 619641.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll76d1d377-5e17-4910-910b-57a5867c2b7f1516575830.12N: 6688735.00, Ø: 622644.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollc98936df-3b1b-46ee-8603-96f11497f08f1516623580.12N: 6698316.00, Ø: 620867.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll6b6c751c-d33b-4fb3-8be8-988e179121c71516438680.12N: 6690958.00, Ø: 627079.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollac272daa-1dec-410d-979d-0522e02a3ad31517126490.12N: 6703216.00, Ø: 620727.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll1214f0ae-9495-4f86-8463-a040715e3600152697070.13N: 6688769.00, Ø: 625289.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolld8db4c21-d587-4a6d-967e-e21f563f6be169922930.14N: 6681329.00, Ø: 622322.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll9bd17817-2896-4bf3-bd9b-cc64b440aa1869870010.15N: 6681830.00, Ø: 623140.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollf48839b5-dbea-44af-8d8b-1788a84afdc31517118550.16N: 6690076.00, Ø: 624679.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll4584ab5a-3b3d-43c4-953f-a65c8b513a1f152577680.16N: 6698577.00, Ø: 623674.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll59ddaad9-eac7-49c7-b5f1-243a04991fae1516627490.16N: 6697401.00, Ø: 620769.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolleab37fbb-f95c-4aae-950e-79e6397adb0269935320.17N: 6706679.00, Ø: 619110.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollfa104219-5f0d-477b-ac11-d55e15cdab2869980620.18N: 6696150.00, Ø: 623071.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll6a5ed3d4-89ef-489b-9e97-33d031c50dbc1516390380.18N: 6688337.00, Ø: 627041.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollcbb1c416-f540-48a6-a901-fb7cf7b5dcc069821150.18N: 6696322.00, Ø: 622971.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll3e89ce40-cc3f-4729-b89c-9af2220b24bb69796450.18N: 6683284.00, Ø: 621549.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll7838d635-cdba-4787-8f67-db66443a7cdc1517086170.19N: 6690495.00, Ø: 621415.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll5453d417-d694-4036-bbb9-c2016d50e85d152564350.19N: 6707935.00, Ø: 618224.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolle3f10998-0e7a-4556-b98b-b8e6e4746c421516969290.20N: 6695719.00, Ø: 623304.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll2c12b120-a545-4059-b164-2d2355e176851517026190.20N: 6707598.00, Ø: 617441.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolld931ea03-5169-42ac-8f64-bd7bbbe0a980152607690.20N: 6688661.00, Ø: 625294.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollbef1e561-90d1-489b-9887-9f569e6490981516336840.21N: 6694851.00, Ø: 625506.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll6e551a3a-50ff-4f7c-bd70-f73cc3d11ea61517244500.21N: 6695519.00, Ø: 623435.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollf3111375-e8db-4e0e-ba7e-5a7c267a9df31516706280.21N: 6713328.00, Ø: 617604.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollf68901d6-2262-44eb-922b-92a0c2112d8d1516463280.21N: 6690743.00, Ø: 629190.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollca5681d2-7119-4e74-9b0d-841603f0cbb61517223850.21N: 6691968.00, Ø: 632958.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll6d8ad2e0-c2e3-4cf7-8b81-b46658898e3f1516804960.23N: 6685891.00, Ø: 621645.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll1f79aa5c-e2a6-4ac4-bba4-fe6997e4b8391516719930.24N: 6709861.00, Ø: 619178.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll991aa50c-574d-40b5-afcd-df884d4bbfa01516624630.24N: 6698350.00, Ø: 620468.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolle43f5fde-5e3d-43ed-b9e0-8d5da17550c21517089000.25N: 6692191.00, Ø: 622267.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollc5605403-4759-4c2d-beae-8e59668480441516937410.25N: 6697879.00, Ø: 623602.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll1df7ea54-fd19-47d7-ba5a-53ecc50f77951516967590.25N: 6695226.00, Ø: 622471.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll486f3405-46d0-4ad8-9bbe-7b3fff99fc551516500150.26N: 6689102.00, Ø: 619956.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollac667381-fa91-468e-8bf3-dc451314192969932300.26N: 6688215.00, Ø: 619468.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll6dd0303d-784a-4483-8158-4f88875692231517236160.26N: 6697726.00, Ø: 630000.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll8ac7134e-02f7-45c6-96ab-df2860d68d231516326530.26N: 6685831.00, Ø: 626196.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll8f7dfe82-6296-402d-b783-8cba3485b5771517247360.26N: 6684078.00, Ø: 620150.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll2d79f2dc-61f7-4b8a-b76c-050236fd70ae69935830.26N: 6683439.00, Ø: 621589.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll54ef0a1e-5a94-498e-b0d7-d28fc451cc7b1516884460.27N: 6690993.00, Ø: 625251.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollbaadcf00-816a-4707-bc8e-a7b19c37fd581517073270.28N: 6714470.00, Ø: 619702.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll47472970-a860-44dc-b796-50d6a63ce36c1517025110.28N: 6707553.00, Ø: 617331.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll97adad95-53a3-48c3-8284-7f89f678834e69971120.28N: 6689416.00, Ø: 626417.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollb3cb9922-202e-4b4a-b035-12308c90240b1516414900.28N: 6694168.00, Ø: 629266.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll37495b32-ca1b-4061-8ad2-60445c0f5ea61516317110.28N: 6685958.00, Ø: 623957.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll7826eff7-6c08-4989-abe8-b8c4cc0807431517099070.28N: 6690233.00, Ø: 622973.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollfecd0f25-537f-4338-b8af-65d5715761381516380740.29N: 6684516.00, Ø: 628667.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollc3c6699c-3f69-4cad-9d03-e6edc0bd719f1516879540.29N: 6691266.00, Ø: 626625.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll63f30dd5-15fe-467f-9f7c-2854f9fa07a51516569350.29N: 6687716.00, Ø: 620971.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll4013185b-0272-44ab-b38c-df93ffb334451516569000.29N: 6687652.00, Ø: 620887.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolle8b2d328-cd17-4879-817a-8041e5c3715d1517210600.30N: 6699699.00, Ø: 619953.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll7d5c0dd7-6fec-4afc-be29-fd96632f832d152581790.31N: 6683152.00, Ø: 621533.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll40c8f073-0d2b-4d34-a0a2-9f30ff38ec00152609470.31N: 6693831.00, Ø: 621398.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll5697e98e-e8c6-4517-a4c9-86aa40a5f1031517095080.31N: 6691545.00, Ø: 622313.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll1ae4f0fc-9b4a-44a9-8e85-df8d745648e11516189790.31N: 6683678.00, Ø: 621463.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll1639400e-b8fd-4d08-bc69-297a5e5a48a61516753870.32N: 6688689.00, Ø: 624120.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll52fa2416-85ac-4ab5-a0fd-66b24f9a883e1516689920.32N: 6685047.00, Ø: 618876.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollfa56445f-8376-434b-b294-ef265b6813201516617930.32N: 6699181.00, Ø: 620488.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll415fd5a3-7c6f-4286-aba4-169075a3a60f1516459680.32N: 6691852.00, Ø: 628839.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll29fa6dc0-31d6-4919-a1dc-64b06b3d23b4152578650.33N: 6688937.00, Ø: 626543.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll229a81de-0ab9-42ff-9fdf-f4e36bb651cb152626800.33N: 6687900.00, Ø: 619988.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll14569af8-5f68-4ecc-8029-85a0b1f5d8c41516854710.33N: 6693536.00, Ø: 625864.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll42a399a0-4935-4b65-99c4-f53c9804982e1517124790.33N: 6703322.00, Ø: 620697.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll181489e5-bf50-4b8f-824e-3532001e360f1516560480.33N: 6689484.00, Ø: 626541.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollb3e58d13-90e7-4cd4-add8-01520af42d5c1516451350.34N: 6690501.00, Ø: 628291.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll762687ed-e1e3-4616-8b4c-357bdd4da9c91516574510.34N: 6688936.00, Ø: 622301.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll31653118-d455-4982-bd4d-ac29c09420021516861920.34N: 6692878.00, Ø: 626064.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll1d241a8f-d74e-4685-8e88-5948721a343e1516457200.35N: 6691340.00, Ø: 628765.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolla05e0ff9-9de6-453c-92f2-ddb5aea289421516449290.35N: 6690420.00, Ø: 627971.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll1c70ccf3-7f48-45cb-9109-d53809596da61516970700.36N: 6695447.00, Ø: 623274.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll5f5efbb5-870e-4f24-86a7-352881cab5701516208090.36N: 6684430.00, Ø: 625112.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolld90811ac-6b21-4a8e-8546-d44d7c46cd131516343030.37N: 6695643.00, Ø: 624970.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll34987412-baff-4c52-9da7-f0528fc4fc1d1517042710.37N: 6707698.00, Ø: 618828.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll15c94caa-8ccd-4e3a-90c4-13559d21343669792380.37N: 6683197.00, Ø: 621477.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolla4fff51a-b839-4318-81b2-8625eb644ed369774480.37N: 6686748.00, Ø: 621536.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll69113710-61f7-4122-a60b-9c8005bbbde01516634350.38N: 6697722.00, Ø: 621837.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll820857a5-f4b8-4b69-b3f7-1dacdb89d2c6152659730.38N: 6698054.00, Ø: 626694.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll9d9965c2-b73f-47ad-bd03-60003b196a5b1516500070.39N: 6688914.00, Ø: 619612.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll6ca2dd9c-00ec-4c0e-870f-e296865cce981517181670.40N: 6704831.00, Ø: 625159.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollcfc42375-82b8-47c9-9951-94d75d3bb6141516436710.41N: 6691094.00, Ø: 626883.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll82e31afc-e660-4359-ae8b-4b1bdd9820201516068810.41N: 6685673.00, Ø: 619027.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollc46d437c-16db-442a-989c-26768d4f44bf1516990810.42N: 6696537.00, Ø: 621367.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll2106a45c-b804-4c01-9052-920e5200245f1516548190.43N: 6689779.00, Ø: 625256.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll675a67a8-3002-4a14-b993-87bb2b2f866a1517027160.43N: 6707664.00, Ø: 617661.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll44722c69-37b8-4a2d-b4d2-8deb55c911da1516895660.43N: 6690801.00, Ø: 624856.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll871a58f6-e9b9-487a-a177-05c37893c12f152600410.43N: 6700705.00, Ø: 623847.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll9241422f-9bb4-4672-b4ae-e1d26bf565f01516625870.45N: 6698164.00, Ø: 620476.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolle210fcbc-2896-4653-a9f2-873aaec864d51516966860.45N: 6695381.00, Ø: 622449.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolla43588c4-d76f-4407-85b8-86547dc91ed869811780.46N: 6688580.00, Ø: 626857.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolle8a5b93d-1695-4bbd-8066-44ac2f7e859c1516874740.46N: 6691830.00, Ø: 626451.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll8ca71c2d-e955-4461-bb0e-c99e204202b01516532270.46N: 6689502.00, Ø: 623615.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollaf6e34f9-22dc-4e5f-ac17-82088c9840ee1517235510.46N: 6697584.00, Ø: 630100.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll2555cbdd-fb03-4624-898c-09919dcad8fc1516806660.47N: 6685771.00, Ø: 621489.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll631fc6bd-97cf-4722-983b-7504f89f77ce1516634780.47N: 6697761.00, Ø: 621958.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll88a3c405-d124-4c9f-a912-e54bf93fd6511516574000.47N: 6687547.00, Ø: 621923.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll36f2e9e6-71e2-40c9-8f4a-85387bb540fc69825060.48N: 6697326.00, Ø: 622080.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll0a8950cb-28be-42ed-bafc-9796d00c46401516460180.49N: 6691965.00, Ø: 628775.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollee3a554a-cd49-4c70-a25e-193b322577ed1516519090.50N: 6689709.00, Ø: 621707.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll3a172eef-9313-45e5-bc1e-ac05115bafe6152720310.51N: 6681023.00, Ø: 622487.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll35790ebb-07a8-46f2-9333-26bc7fa338e31516470810.51N: 6695083.00, Ø: 630019.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollc3d41b76-c1fe-4639-ab0f-14f4552b81d41517258720.51N: 6694972.00, Ø: 620775.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollb3722a0c-20e6-4809-b73f-547fba69bc3069874190.52N: 6685524.00, Ø: 619795.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll0b29cbe5-219b-4877-8741-ecd83e772ce469908270.52N: 6694420.00, Ø: 625581.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollf6871da2-9ea7-48fc-bfa0-b0fc6d61c3971517009340.52N: 6707922.00, Ø: 618147.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollc7600e60-435d-439e-a7df-eafb765f7fad152617490.52N: 6695190.00, Ø: 629561.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll70fd6c84-641d-4ff7-af18-9b04ec9358031516454880.54N: 6691094.00, Ø: 628793.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollbacde3db-e043-4058-8287-672b6c6d91ad152571720.55N: 6695566.00, Ø: 623326.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll3deeebd2-ca3f-4f2a-9644-87e73528ec111517235780.56N: 6697598.00, Ø: 630086.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollcc6a0db8-9663-4c78-b552-d8b088bfcb181516403380.56N: 6693427.00, Ø: 628688.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll1e900dd4-1b56-40da-94ac-c90d0cf7de951516410240.56N: 6693759.00, Ø: 629762.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll401ba385-0b30-4ebb-b47e-544a8d433c3e69796530.56N: 6690934.00, Ø: 626913.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll31c2d497-6147-41f2-8974-fb6283a6bd181516842620.56N: 6694744.00, Ø: 625696.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll63e98e01-2fcb-431d-ab92-894214f1a9ea152625160.57N: 6707699.00, Ø: 617438.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll83ada18a-1199-4264-8bc5-f0ea310fd52c152646160.57N: 6692689.00, Ø: 623651.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolldef05f9c-57ed-438e-a037-f24c7532bcab1517246200.58N: 6682617.00, Ø: 623955.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll83e8bbbe-f3ac-4ba4-beb0-74e59b5c049369924980.58N: 6689363.00, Ø: 625914.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll3e04315a-5c6f-43e7-b366-0ab31ebf6b921516880550.59N: 6691193.00, Ø: 626131.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll6243557e-4d79-4eb5-8f14-5acf93d2c5ed1516821030.59N: 6692564.00, Ø: 621165.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll5d74691b-eff5-44ed-b949-bd5f961aad931516340440.60N: 6695403.00, Ø: 625707.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll4cf20166-03d9-446f-bcf1-5afec6b72a2e3003082380.61N: 6689699.50, Ø: 625435.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll76528bd6-cde6-4904-95d3-0484ee64aca869793190.62N: 6692757.00, Ø: 628725.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll3615aa81-570e-4f50-9dbf-2b0e978ac17b3008432210.62N: 6705212.40, Ø: 623409.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll87f9911a-00b2-4353-af4b-3c6e59a030071516422920.62N: 6693880.50, Ø: 630038.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolldf133b1b-3a41-441e-9ea5-4f8dcc4c5fbc231605520.63N: 6681801.00, Ø: 623157.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollf083e235-aad0-409f-80f8-1bcd3f93438e1517244420.64N: 6695058.00, Ø: 622719.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolle6379797-07c7-489b-bee4-10308004c68469827000.64N: 6686180.00, Ø: 621248.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollde2bca4b-a1e8-4a16-8db9-3bf898a292df69982830.65N: 6682279.00, Ø: 621636.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollab53d292-2917-4642-bbe0-800ac005771a1517203310.65N: 6698563.00, Ø: 617950.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll2ea12e60-d318-45cb-8ff7-0650366771d11516437440.66N: 6691014.00, Ø: 626903.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolld051e686-b509-4c6f-bca9-5ba7a416580369910760.67N: 6688567.00, Ø: 626835.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollc666769e-7ff0-4f06-8fad-1b8c333f7ffb1516716830.69N: 6710455.00, Ø: 619067.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll5aa26870-3fc7-40ad-868e-ee011cf383ce152587800.70N: 6709175.00, Ø: 618825.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll0437cff6-ee63-4891-b916-196af4f4e3931516764720.70N: 6688691.00, Ø: 626582.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll76606a59-31e4-4c3e-a9b1-9b24a15c2343152776610.70N: 6686289.00, Ø: 619457.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll6cd9e32b-5c94-449a-9234-d11292a342631517258210.71N: 6698987.00, Ø: 623681.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollcb67a56b-91d5-4650-8ffb-0be11dd436671516623900.72N: 6698276.00, Ø: 620928.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollc2d4ca82-9425-4a26-8373-d5ed736c0f571516569190.72N: 6687634.00, Ø: 620882.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll90739857-a7aa-4e1c-9381-0c9e48aaa6691516587090.72N: 6688767.00, Ø: 624803.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolld7a7548c-1371-4091-8ef1-dbfb7c8f94031516629000.72N: 6697711.00, Ø: 621421.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll6b71a99a-478a-47fc-b646-3d927ba633fc69923580.72N: 6685475.00, Ø: 621602.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll0fb543cf-d69c-4492-b8c5-a37462ff06a8152647130.73N: 6681465.00, Ø: 622490.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll46405dbb-7e72-4530-bf0e-177ee4a8802c1516322380.73N: 6685846.00, Ø: 623878.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll004ac7df-828a-465c-a2d7-1f3c9519b9e21516845560.73N: 6694517.00, Ø: 625778.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll34778f75-1c59-461a-8008-e13cef0748f2231538740.73N: 6708342.00, Ø: 616801.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollbf59389c-11bf-4c65-8f01-0d7bef5c58b31516206120.74N: 6684068.00, Ø: 623826.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll57087d1f-94d7-4474-b262-1baf4191d3e3152645940.74N: 6704930.00, Ø: 625832.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll8a81948e-efe3-4b20-a4b9-9b0b6d7505b61516310610.75N: 6687020.00, Ø: 624014.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll42cddc39-bf13-4ec0-8f47-583fe268ba8169769480.77N: 6698640.00, Ø: 620771.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolld2bc2b35-5b2d-4fc7-a40a-153601f9a2e969872490.77N: 6708063.00, Ø: 618066.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollc1b6e807-178b-47d9-ab45-acbae739b3b11516887050.77N: 6690855.00, Ø: 625292.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll26fbc070-0342-4a41-b16b-9b595e854ad569985690.77N: 6693000.00, Ø: 628839.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollc9eb3642-bfb0-4ee6-b765-bf2381a5b6a469886950.78N: 6689074.00, Ø: 626336.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollb24c6bbf-35b4-4d97-98f3-1e7238de9fd21516363730.78N: 6700719.00, Ø: 623562.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll46345cdb-e660-45cc-a4de-758ed324979069984530.78N: 6680750.00, Ø: 622483.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll68147b41-b6ed-49ca-ba0c-f7909c819f90152625320.79N: 6681429.00, Ø: 621795.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll90c6638f-0c2a-47a1-b040-7900d696dbf31517007480.79N: 6707987.00, Ø: 618298.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolla466b617-614f-46c6-8055-af270d0766371516891400.79N: 6690168.00, Ø: 626797.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll037a8b56-a5cd-4cbf-a26a-a3c874f8824e1517229700.80N: 6695075.00, Ø: 629507.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll02c191a0-d549-49bb-a1b3-d99ee90bf58369831030.81N: 6689515.00, Ø: 623613.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll13854398-0c3e-4cb6-8508-c422c2d2980c1516534210.83N: 6689305.00, Ø: 623625.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll749579be-4e23-4f9b-b737-320111379cf11516885780.83N: 6690734.00, Ø: 625302.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll4ace45d5-bcc1-432b-aa17-4487484706731516875630.84N: 6691677.00, Ø: 626461.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolla72c1a60-54ba-4321-8a58-32a0396c75a21517227920.84N: 6695363.00, Ø: 629620.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll64af023e-d0fd-4bf0-a739-027dbf1b85781516627650.85N: 6697469.00, Ø: 620910.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll4fb39449-19ad-46ae-bacd-9e87db9c3c7a152573930.86N: 6713797.00, Ø: 620019.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll6095977f-944f-4a61-acb8-e87d60e1aa033000787220.86N: 6697341.90, Ø: 624458.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll998e66bb-f9dd-4535-a546-d434a1370dc5152664490.86N: 6688690.00, Ø: 625246.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll4d6f3d6b-5c41-41c5-806a-5f22374c25933005857620.86N: 6692535.80, Ø: 626158.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollb90aa9b4-4823-445b-b897-ee3d17ba0813152652800.87N: 6693748.00, Ø: 630353.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll2219691b-5901-402f-b9ca-a974e4036ed31516767820.88N: 6688311.00, Ø: 626770.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll5e32d917-fe23-47f4-954e-66e8ec9ca86069760260.88N: 6688493.00, Ø: 619596.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollde9b6148-2e0b-4b58-ae34-f4336158161c3002907180.89N: 6700550.10, Ø: 623246.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll964a73ce-7bba-4578-a2be-410674a5d54e152594930.89N: 6683296.00, Ø: 621554.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollfabd0cc4-5dff-4a55-8238-68be093cce601517208030.91N: 6699355.00, Ø: 617718.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollb3b0ef28-c163-41f7-baee-d174c50ef0b43001652620.91N: 6683379.00, Ø: 621113.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll31f242fd-4755-4e0a-913a-0804019f01891516382010.91N: 6684965.00, Ø: 628849.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll115a09a0-00cc-4319-9c27-597e3c7a9ea91516276840.91N: 6681601.00, Ø: 621925.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolldacd5e74-e92e-497c-b70e-7e33d971df731516760810.92N: 6688153.00, Ø: 626825.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll2982be6b-286d-422d-a4af-5d630322006a1516668760.94N: 6686676.00, Ø: 618617.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll45a0cc4a-69c2-4713-9f8e-2d360d3cddbd1516270990.94N: 6681958.00, Ø: 621664.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolla5bcd076-f03f-4d34-9984-2b51300463e81516987190.94N: 6696770.00, Ø: 621634.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll21c80a3b-03ca-48d6-a639-36873fcd5eb71516617420.95N: 6699224.00, Ø: 620427.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollf4238681-47a4-42be-9faa-3b004d9816d81516172980.95N: 6683497.00, Ø: 621339.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll16270214-eab3-498f-bf16-95e7e9c60f301516671200.96N: 6686343.00, Ø: 618748.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll4bf61c34-a2f7-45a1-bf72-89c22b868d2d152571050.96N: 6693361.00, Ø: 625629.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll573c3f9b-959e-4b07-b280-67b5060de5cc1516324830.97N: 6687015.00, Ø: 626141.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll5c686e6e-cb27-4dc5-8b74-b4bf54426fb169953650.97N: 6697302.00, Ø: 622129.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll88b7f2cd-9fd3-44c4-8e71-1d71c59749ca1516319750.97N: 6685630.00, Ø: 623918.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll7a4436f5-5c1d-443a-8f1f-f1a25037c42c1516532430.98N: 6689426.00, Ø: 623615.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket