Bygningspunkt (flere) som ligger på samme bygningsflate i fkb-bygning i 3035 Eidsvoll

Avvikene skyldes enten feilregistrering i matrikkel eller manglende bygningsdelelinje i FKB-Bygning. Rettes i matrikkelen eller FKB-Bygning

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningspunktBygning for kommunenr 3035 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/3035_bygningspunktBygning.zip

KommuneLokalIdBygningsnummer (punkt)Bygningsnummer (flate)PosisjonWMS-bilde
3035 Eidsvoll2fba17df-4927-4074-bc11-4af1ce789b1815166857723167425N: 6685426.00, Ø: 618962.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll30bb29aa-82a8-4853-877c-34b3b7fa31b215164940815264195N: 6687589.00, Ø: 619569.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollf20ddeed-ab46-43cf-ae9b-bfa0dd3b1e7c15171687315266090N: 6684491.00, Ø: 620713.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollfa2bf993-f510-430e-91de-3355a440258815165919515278250N: 6688623.00, Ø: 624757.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll26f35544-6b31-4233-ad35-7fbcf807ee80300507367151628303N: 6681864.90, Ø: 622503.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll36e7cd33-4c75-4796-aa2c-621768d3ecb11526910315269081N: 6690481.00, Ø: 627188.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll5139b18f-3cdc-4483-a61c-067d4fd58c5a15163782515276037N: 6684051.00, Ø: 628626.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollaf2d72f5-1170-467a-b655-80ca0f9f168b1527020915270195N: 6689076.00, Ø: 626960.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll8a3ba28d-d1ec-4772-b833-64600378d17515166480615278048N: 6697112.00, Ø: 621891.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolle8739a06-1d57-4541-8195-aad345c2e92f15167410015267011N: 6688901.00, Ø: 626455.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll5585df62-6aa0-4577-b0b7-8df06bf2176e300279285300279284N: 6689326.70, Ø: 623459.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll3cd6067a-5041-462d-aedc-03af21538bfb6976891151720552N: 6695293.00, Ø: 619003.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll927e920b-6c58-44db-9bf2-e95491aea935699110615259957N: 6691800.00, Ø: 625230.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll35a4ad4e-5d9d-4aec-84f1-0e5e606cf5e7301136428151660762N: 6690226.30, Ø: 622738.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll96611740-8c3d-4cd9-b5fc-1f5bcc68f7dd300761634151710875N: 6690457.70, Ø: 624623.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll8cf46300-d56f-48ae-a602-1f0c71001b86151720544151720536N: 6695258.00, Ø: 619006.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolle4b29a85-cc70-4e94-bce6-34f47369b59a151720528151720552N: 6695278.00, Ø: 619022.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll678c9a79-6573-4e0e-9edf-56ad0f44cfe315277254151649777N: 6688472.00, Ø: 619591.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolle8e71bc8-37d2-4ce5-a5ba-3ab9757398a42316613523166143N: 6690010.00, Ø: 621288.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollc7e0f6c0-631a-4051-b4dc-e01fd35ae2cd15161507423161044N: 6683284.00, Ø: 620674.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolla4862d4f-ecd1-4987-aea5-d5b062290d3915162808715258403N: 6681766.00, Ø: 622147.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket