Traktorveger i fkb-traktorvegsti som overlapper veger i vegnettet(nvdb) i 3035 Eidsvoll

Avviket skyldes enten feilregistrering i FKB-TraktorvegSti eller ev. i vegnettet (NVDB)

Avvik funnet ved konsistenskontroll traktorvegOverlapperVeg for kommunenr 3035 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/3035_traktorvegOverlapperVeg.zip

KommuneLokalIdTypevegPosisjonWMS-bilde
3035 Eidsvoll49df629e-4ec7-410e-acf3-598f1ba674c1traktorvegN: 6683478.05, Ø: 622030.34Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll97ac8767-d330-448b-a454-cb937dc1dab3traktorvegN: 6697693.12, Ø: 623061.58Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolld0518e65-590f-4548-94d8-bf769150e8cbtraktorvegN: 6705767.06, Ø: 619282.47Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket