Vegflater i fkb-veg som ikke har sammenfallende medium-koding som underliggende vegnett i 3035 Eidsvoll

Vegnettet er fasit. Avviket rettes i FKB-Veg

Avvik funnet ved konsistenskontroll vegMedium for kommunenr 3035 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/3035_vegMedium.zip

KommuneLokalIdVbase mediumVegflate mediumPosisjonWMS-bilde
3035 Eidsvolldbb6ddab-db5c-46f8-b6a9-e2e557f21473iLuftTN: 6692957.69, Ø: 632982.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll08144822-6c40-4019-9277-254b68f63aa5iLuftTN: 6690979.38, Ø: 628476.53Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollea746413-d6bb-4070-ab02-c608e66f981aiLuftTN: 6694128.91, Ø: 629324.89Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollda56c2e5-c3c9-4699-9d7e-3b0280c8c834iLuftTN: 6690992.04, Ø: 628497.58Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollb562b2a4-8d8c-4441-b803-f24e3cdf1152iLuftTN: 6693078.94, Ø: 629071.38Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollb4346f58-0135-4e0d-867a-28ba8cf52298iLuftTN: 6697090.96, Ø: 625375.89Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll93799f51-9624-43e5-b03d-7495c145a46fiLuftTN: 6696528.04, Ø: 625245.24Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolle88fa707-92e8-46c9-9cba-8f3856b11114iLuftTN: 6690244.13, Ø: 625092.03Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolla0dca3cc-d848-4805-84c0-9712f598a30eiLuftTN: 6696265.35, Ø: 624859.95Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll0980b1bb-f643-443c-83f8-5835a9d18cbdiLuftTN: 6689906.18, Ø: 624353.77Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll6fad1c96-aa76-40c1-98a1-6753a4e4c42fiLuftTN: 6696270.76, Ø: 624886.11Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolldbbebadd-3ec2-4eb2-8b45-aaf39c3a0366iLuftTN: 6689223.86, Ø: 624655.69Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolle26f6180-bc3e-4aa5-89a7-3b8847a20910iLuftTN: 6708693.00, Ø: 618410.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolle26f6180-bc3e-4aa5-89a7-3b8847a20910iLuftTN: 6716903.33, Ø: 618674.65Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll637d50be-b6a5-4842-aa87-9500afaefddbiLuftTN: 6714558.46, Ø: 619694.79Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll381a4c47-499a-48fe-8976-19db010ba318iLuftTN: 6690998.94, Ø: 628476.44Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolldb604399-63fc-41ad-8dc6-0f100e16cb1ciLuftTN: 6697402.81, Ø: 620593.41Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollcda02253-f735-48c7-aea4-bfe23eb1778biLuftTN: 6695861.24, Ø: 621797.78Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll3fc555ac-0aef-4203-a253-b3ba36de9d17iLuftTN: 6702931.53, Ø: 620745.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll60f1bf04-47db-4e9f-b378-8e0101f78a74iLuftTN: 6703017.51, Ø: 620729.88Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll7b7a1c88-a79f-48f1-b836-ccedbcc0d65biLuftTN: 6709072.85, Ø: 622955.11Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll00c2cb04-a691-437d-a7e6-622e1ff25510iLuftTN: 6700663.43, Ø: 624751.82Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll04e8db31-de40-4221-8890-d4f546c98efaiLuftTN: 6699589.76, Ø: 623462.35Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll04e8db31-de40-4221-8890-d4f546c98efaiLuftTN: 6699578.62, Ø: 623465.23Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll04e8db31-de40-4221-8890-d4f546c98efaiLuftTN: 6699590.01, Ø: 623467.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll04e8db31-de40-4221-8890-d4f546c98efaiLuftTN: 6699581.41, Ø: 623460.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll7176c99f-11dd-4392-a458-2ee3ce99a38diLuftTN: 6698123.22, Ø: 623313.17Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll7176c99f-11dd-4392-a458-2ee3ce99a38diLuftTN: 6698118.19, Ø: 623313.27Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll972631f2-af45-4f58-b112-cd1966614194iLuftTN: 6688935.41, Ø: 619169.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll84768fcb-4854-4389-ac8c-232ae5ed7967iLuftTN: 6708677.08, Ø: 618410.82Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollf58ddb5f-12a7-475c-b20a-d698de7a4794iLuftTN: 6708113.20, Ø: 618016.19Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll446ebb5f-7ef1-43ea-9103-d4cd934cfde8iLuftTN: 6708112.24, Ø: 618018.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollb5f47d86-d78a-4a79-8835-60565aa9045eiLuftTN: 6688307.47, Ø: 618511.71Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollbb06064e-6236-4d86-8976-6d15b9fd800aiLuftTN: 6683970.07, Ø: 618900.97Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll792a2d9c-6eb8-458b-b59e-11afe0900fe5iLuftTN: 6683476.94, Ø: 619334.01Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolla5280a8b-faa9-4955-a240-c6287ad8a16diLuftTN: 6685397.21, Ø: 621274.98Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll04b73a26-fc68-429f-8c9d-727f50ae344fiLuftTN: 6685600.21, Ø: 621061.21Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll288675f5-dc3c-43c4-a9a0-81172b7172c5iLuftTN: 6685526.74, Ø: 622406.32Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollb6499262-4aec-4ac5-84df-f545395c893eiLuftTN: 6683468.42, Ø: 619328.77Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolld33f7718-e732-4739-b078-158d65be47d5iLuftTN: 6686011.79, Ø: 622324.96Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolld33f7718-e732-4739-b078-158d65be47d5iLuftTN: 6685606.68, Ø: 621097.93Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollfc2b628f-5cc2-439b-879a-fa76a3dddd0aiLuftTN: 6683454.07, Ø: 619352.38Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolla5681274-a96d-4685-b572-cffbce4f511fiLuftTN: 6683462.56, Ø: 619357.32Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll85db6102-11a9-4247-bfb4-09d068210b1aiLuftTN: 6689958.66, Ø: 624875.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll602d26c4-29be-4dcc-bf1f-6bb481d3b763underTerrengetTN: 6690121.23, Ø: 624926.24Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll602d26c4-29be-4dcc-bf1f-6bb481d3b763iLuftTN: 6690225.98, Ø: 625097.31Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll602d26c4-29be-4dcc-bf1f-6bb481d3b763underTerrengetTN: 6690253.49, Ø: 625324.51Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll05ba4785-1226-4503-9af0-3984ff9a051fiLuftTN: 6689988.95, Ø: 624174.91Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll05ba4785-1226-4503-9af0-3984ff9a051fiLuftTN: 6689765.66, Ø: 624638.78Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll73c3bdef-ef44-4516-8c5c-3ee27cec2b0aiLuftTN: 6695442.18, Ø: 621749.08Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll90d0cfcc-a294-424c-834c-78adedc58a0biLuftTN: 6695131.05, Ø: 621686.97Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolle51af04e-8000-49d9-b952-e1c12e73eadeiLuftTN: 6695444.07, Ø: 621739.21Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll8630a523-310d-482c-85b0-a9c85a5d37dbiLuftTN: 6695133.00, Ø: 621677.16Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll253ef210-1835-48ad-9418-e83671e83600iLuftTN: 6694618.43, Ø: 621613.24Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll253ef210-1835-48ad-9418-e83671e83600iLuftTN: 6693632.45, Ø: 621866.82Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolla3ea801c-0655-49f1-810b-2586f1934b51iLuftTN: 6697316.17, Ø: 622399.65Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollcf3f3e42-8be8-4bb5-952d-533ca967a4c0iLuftUN: 6689737.20, Ø: 620495.91Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll32ef71ea-a8e2-4dc1-b000-4ae828ea2151iLuftTN: 6688786.62, Ø: 623908.22Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolla8c7824b-235b-4a36-b3c4-e48954d6711fiLuftTN: 6686495.12, Ø: 621014.58Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollcf33570f-7779-4c93-b36d-3502f291dfeaiLuftTN: 6686488.16, Ø: 621006.88Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll59114b04-a2a4-4eb3-bbef-1266c85e0057iLuftTN: 6689682.06, Ø: 622859.87Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll6e805080-9bdc-43ee-a962-06cf97c1b7f1iLuftTN: 6687519.82, Ø: 621904.36Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollfa5c8f71-8c42-40cd-84c7-96e2bd29c476iLuftTN: 6689715.48, Ø: 620517.31Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll902f6f2c-14d9-4451-94a2-759aff507139iLuftTN: 6681465.13, Ø: 622071.18Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollb8de8149-02f4-465a-a98e-e34d377b89d2iLuftTN: 6680198.63, Ø: 620646.78Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll35d2cc00-2e33-4e45-8784-453b35f583eeiLuftTN: 6681197.39, Ø: 622109.88Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll45159bb0-8ce6-4cd1-a359-cd54bd11c02aiLuftTN: 6680798.19, Ø: 621618.95Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll4164a609-4fbf-4380-9aeb-2671f33f6b6aiLuftTN: 6680997.13, Ø: 621969.76Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll24b8c3c3-7404-4428-a521-b20569514734iLuftUN: 6689729.07, Ø: 620503.77Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll37dbd2e5-4c5a-4c69-8e73-7352c4227e11iLuftTN: 6690069.25, Ø: 621697.05Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll221339df-e744-47fd-8b7c-e7b08871bd9diLuftTN: 6690042.84, Ø: 621704.68Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll1bd71c72-48a9-4dd0-8e8f-17c224328435iLuftTN: 6699595.27, Ø: 623397.05Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll1bd71c72-48a9-4dd0-8e8f-17c224328435iLuftTN: 6699595.26, Ø: 623396.88Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll1bd71c72-48a9-4dd0-8e8f-17c224328435iLuftTN: 6699606.20, Ø: 623397.82Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollf6fd43eb-e732-4f15-8db4-3d22d9aa6f5diLuftTN: 6700370.02, Ø: 623279.89Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolldf0beffe-d217-460a-a872-6c89ceeee0f6iLuftTN: 6698141.58, Ø: 623331.87Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll24d8ebe9-25ca-419c-916e-831901304dbbiLuftTN: 6685516.25, Ø: 622402.61Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollbf68e3b2-c352-4b01-9ea3-266d0d7a15adiLuftTN: 6681484.30, Ø: 622051.34Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll911c7169-7abb-4bf1-9b87-5f9e62637ff0iLuftTN: 6681189.11, Ø: 622085.79Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolle8d06530-18d0-48c4-8fe4-4d512ea52fb8iLuftTN: 6688744.82, Ø: 624080.32Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll29bc20c6-2045-4316-8e24-8a2150c2bf93iLuftTN: 6688731.92, Ø: 624078.85Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollc7de55bb-f85e-4b37-a725-e3fb41d8b257iLuftTN: 6690059.98, Ø: 621691.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll2d8f35ff-08e1-4298-b8ca-278c4054a33ciLuftTN: 6693625.93, Ø: 621866.02Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolld33d0645-9e43-4286-bea3-92c32db9e89aiLuftTN: 6689993.53, Ø: 624121.41Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll0d11e105-2bc8-43d0-aa39-d7bc8bc54ca2iLuftTN: 6688280.56, Ø: 618545.41Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollab5e9ab4-0d61-4357-9676-91aafebfaa82iLuftTN: 6686649.17, Ø: 621211.82Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll465b6392-8f46-443b-ada0-c149a48cf992iLuftTN: 6687518.24, Ø: 621882.88Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll465b6392-8f46-443b-ada0-c149a48cf992iLuftTN: 6686723.37, Ø: 621164.27Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolle5cc7584-4f5d-47b9-943e-09e36ea88415iLuftTN: 6688879.94, Ø: 619573.06Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll6ca73bdb-e3c6-47f8-8781-098b843683e3iLuftTN: 6686917.59, Ø: 619809.42Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolldc915c8c-38ad-4991-9768-2bb0515ed5f2iLuftTN: 6688187.68, Ø: 618552.39Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll535a95a1-82c9-4ba4-acfa-42a85abbcf3ciLuftTN: 6686874.75, Ø: 619839.37Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket