Vegdekkekant/gangsykkelvegkant i fkb-veg som ikke ligger i nærheten av vegnettet (nvdb) i 3035 Eidsvoll

Avviket skyldes enten mangler i vegnettet (NVDB) eller objekter som skulle ha vært slettet i FKB-Veg

Avvik funnet ved konsistenskontroll vegavgrensningVegnett for kommunenr 3035 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/3035_vegavgrensningVegnett.zip

KommuneLokalIdObjekttypePosisjonWMS-bilde
3035 Eidsvoll891cb142-a675-4896-8393-b2113399f658VegdekkekantN: 6692352.35, Ø: 623909.34Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollc0895c5e-e169-4f58-a88b-60a0f9f556a1VegdekkekantN: 6692797.79, Ø: 623889.71Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll752296f1-d8ed-42d2-8dca-18d37e49faa2VegdekkekantN: 6691617.60, Ø: 623958.04Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll59009ff4-1516-4654-bd5d-126a9c332d0cVegdekkekantN: 6686292.31, Ø: 628379.64Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll6392a606-9343-482f-9117-4bfc6e0f2448VegdekkekantN: 6686292.06, Ø: 628376.82Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollcfcb870e-07fe-437e-b1b8-6807f45bde40VegdekkekantN: 6686353.09, Ø: 628352.44Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolld79c8194-f114-433a-86f0-c9af2d6b99edVegdekkekantN: 6686292.06, Ø: 628376.82Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolle3fe6a43-4909-4543-83c2-10baeac6793cVegdekkekantN: 6695097.39, Ø: 625825.54Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll16b31381-d3c4-42f0-ae40-ac193655f384VegdekkekantN: 6704354.81, Ø: 624814.99Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll955f411a-3c79-419b-a162-4a5c3a2a1d98VegdekkekantN: 6704334.81, Ø: 624816.34Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollac0c24a9-e098-4998-8dad-c146a65435d2VegdekkekantN: 6704299.91, Ø: 624823.63Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolld6b2a919-ee6c-42cc-b14e-f5ec72c77b07VegdekkekantN: 6696234.89, Ø: 622331.15Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll80885625-9918-4d41-a714-1a78b88da4bfVegdekkekantN: 6695430.00, Ø: 622642.43Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll7c26d761-cd66-4a94-865c-c20c958f55e2VegdekkekantN: 6696188.48, Ø: 622353.03Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll8087b0f9-43ee-4cd7-9146-882d303224f6VegdekkekantN: 6696234.13, Ø: 622328.81Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollab4eb07a-c9ae-4a80-ba4d-bfb9d9a097a1VegdekkekantN: 6691621.99, Ø: 623957.61Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll46414acf-6461-417a-becc-a8c563d6d409VegdekkekantN: 6692352.35, Ø: 623905.34Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll95c9a58a-8f07-42ad-a87f-3ef9432ff3ffVegdekkekantN: 6707855.23, Ø: 615339.17Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll88c26fc3-1cad-45d7-9fd9-cfc526a6ff7aVegdekkekantN: 6707973.89, Ø: 615344.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollf879531d-c110-441f-a81e-4b09d43ffed6VegdekkekantN: 6707854.97, Ø: 615343.41Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollae48e698-baa3-47e2-b7f2-7ca9d5414d2aVegdekkekantN: 6707095.30, Ø: 614905.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll026fd9fe-ec5d-46f5-84e3-79e33af6be7aVegdekkekantN: 6707115.71, Ø: 614996.24Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollddc9677e-edeb-4428-b6d4-94604f29c566VegdekkekantN: 6694266.29, Ø: 622341.99Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll01134d08-36a2-45a5-9379-4c38dba72f57VegdekkekantN: 6680794.05, Ø: 617874.06Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll2cf545a6-1caf-4e78-8047-41b7205cde76VegdekkekantN: 6706059.46, Ø: 624552.82Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollc54ded52-bbe6-4a3d-90f2-ecd9845fa5d5VegdekkekantN: 6706227.51, Ø: 623395.26Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll0055bbc5-731d-4af5-bf83-caa2b662dc20VegdekkekantN: 6705696.92, Ø: 623309.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolla65b5ad8-0818-46d6-8919-989b7f6d8951VegdekkekantN: 6706174.35, Ø: 623401.31Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll4dffd1ca-a926-4539-8693-bf891e4ca334VegdekkekantN: 6706174.35, Ø: 623401.31Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll6a3eecd9-2aba-4836-af8e-0b763d78ec54VegdekkekantN: 6680771.74, Ø: 618544.59Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll3395988c-296b-4ddf-b7f7-52cff4089936VegdekkekantN: 6691511.35, Ø: 624008.73Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollfd92db2c-7d02-4fc2-8271-480651afed3eVegdekkekantN: 6691060.20, Ø: 623335.52Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll8b34a977-3281-4d62-8b84-781309949928VegdekkekantN: 6691510.26, Ø: 624004.88Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollbf69b7e1-2149-44f2-ab2f-b42199ca7e98VegdekkekantN: 6681240.08, Ø: 622800.85Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll046a06cd-97c3-4bf9-b99c-26ff73a8316bVegdekkekantN: 6681296.94, Ø: 622757.71Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollea8020e8-58f1-4c24-a249-4d514fe2e41eVegdekkekantN: 6681440.62, Ø: 622671.32Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll36cb633e-4528-45e6-990b-988a7439243bVegdekkekantN: 6681440.62, Ø: 622671.32Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll1ce2ac2e-52ac-43e1-91d0-d0eae27f71f9VegdekkekantN: 6709023.10, Ø: 618083.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollbf20962e-ffbb-4588-bc30-cdd3973538ecVegdekkekantN: 6691505.51, Ø: 621297.79Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll4d4e6f03-a39a-4418-acbb-52f604573448VegdekkekantN: 6691783.09, Ø: 620692.82Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll85651117-88b4-4a5a-a24c-1371b1e304d8VegdekkekantN: 6691784.33, Ø: 620694.58Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket