Vegflater i fkb-veg som ikke har sammenfallende vegreferanse som underliggende vegnett i 3035 Eidsvoll

Vegnettet er fasit. Avviket rettes i FKB-Veg

Avvik funnet ved konsistenskontroll vegnettVegref for kommunenr 3035 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/3035_vegnettVegref.zip

KommuneLokalIdVbase VegkategoriVbase VegnummerVbase mediumVegflate vegkategoriVegflate vegnummerVegflate mediumLengdePosisjonWMS-bilde
3035 Eidsvoll3e783d0f-3209-4197-a4e9-a220dd6e808fS170None6EU10.09N: 6705353.79, Ø: 623486.07Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll3e783d0f-3209-4197-a4e9-a220dd6e808fS171None6EU38.49N: 6705725.63, Ø: 623541.77Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll4e8bed15-43e2-4e37-888a-28c33fdf0ea7E6None180FL13.61N: 6688299.19, Ø: 618522.87Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll83aa1435-8078-4212-ab0c-e9b9cef1a8c2S170None6EU10.05N: 6705384.60, Ø: 623466.82Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollcf3f3e42-8be8-4bb5-952d-533ca967a4c0E6None97063PU42.41N: 6689738.37, Ø: 620491.13Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollea5d38d4-28d5-4ba8-ae7e-b860cc28ac65E6None10330PU14.18N: 6704922.71, Ø: 623375.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll64e2e603-1a30-4b33-b78d-aca1b61d3201E6None1590FL18.20N: 6684809.73, Ø: 618384.94Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll81f7b5b9-690e-4fec-a9a8-5be718069654E6None325SU12.88N: 6685823.84, Ø: 617993.72Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll87a4bdba-4efd-4b48-bb33-82f734a45a50E6None1591FL13.27N: 6699595.87, Ø: 623418.27Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll25bc2c46-42a4-41c6-97e4-48081bcb2f84E6None7740KL10.67N: 6690833.66, Ø: 621164.64Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll47714e6f-8a12-42e5-9b43-7bf4c5362188S170None10334PT22.33N: 6704799.27, Ø: 623872.62Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll0c31513d-67da-47be-86c3-cc6b9d03ddcbS156None10433PT17.01N: 6703002.86, Ø: 626052.89Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollbf03f5f4-55a9-48b1-8ac7-2b5d6ee167a7S325underTerrenget6ET11.95N: 6685827.44, Ø: 618001.78Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll1fe83ebc-0c9b-447c-84c4-9dc71d7b1ae8E6None8500KL13.66N: 6695855.76, Ø: 621821.45Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll954b853c-a385-493e-82f0-9c967e3cfee4E6None1585FL17.77N: 6694655.02, Ø: 621583.15Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll7361018a-1812-4097-a098-14e6c5e1232bE6underTerrenget171ST17.45N: 6705719.55, Ø: 623540.58Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollac1bccba-fabd-486a-8f35-abd6ee4b0f1aE6None177FL16.58N: 6697302.66, Ø: 622412.71Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll73c3bdef-ef44-4516-8c5c-3ee27cec2b0aF33iLuft6ET17.52N: 6696844.05, Ø: 622125.59Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll90d0cfcc-a294-424c-834c-78adedc58a0bF1585iLuft6ET11.71N: 6694649.76, Ø: 621588.96Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolld095c1f0-b930-4256-96ff-214d5af5ab36S341underTerrenget6ET13.89N: 6690106.14, Ø: 620824.12Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolle51af04e-8000-49d9-b952-e1c12e73eadeF33iLuft6ET17.34N: 6696851.14, Ø: 622118.24Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll8630a523-310d-482c-85b0-a9c85a5d37dbF1585iLuft6ET10.99N: 6694657.79, Ø: 621582.73Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollb6499262-4aec-4ac5-84df-f545395c893eF1590iLuft6ET11.66N: 6684804.76, Ø: 618384.89Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll2a347b74-384b-47be-afe6-deb99387b0cfF177iLuft6ET17.05N: 6697297.56, Ø: 622422.19Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll343b2826-2079-406d-bf89-2cbd99c90797E6underTerrenget10252KT13.53N: 6702363.79, Ø: 623378.97Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll2fb5d5cb-3ba0-495c-8760-fed15b10786fF177iLuft6ET17.37N: 6697303.93, Ø: 622414.48Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll8792142a-83aa-4f26-b7b3-1ebd9b272ca3F1591iLuft6ET13.24N: 6699595.90, Ø: 623418.19Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollb8de8149-02f4-465a-a98e-e34d377b89d2F1593iLuft6ET10.82N: 6680877.84, Ø: 620811.82Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolla52f4ba5-24fb-4301-9b10-9817567c40f9F176underTerrenget6ET12.58N: 6681510.93, Ø: 620768.74Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolla52f4ba5-24fb-4301-9b10-9817567c40f9F1593iLuft6ET10.85N: 6680878.51, Ø: 620838.85Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll5396b6a6-87e6-4678-9704-9a6138654439F177None8500KT10.04N: 6697432.58, Ø: 622587.86Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvolld00ba6d2-6aca-4e70-a52b-4b771f7b70b5F181None10378PT14.14N: 6689958.64, Ø: 624255.85Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollf8abad99-b4c8-4853-8d9d-f7868ea7e26fF33None6450KT10.54N: 6697074.69, Ø: 621898.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll37dbd2e5-4c5a-4c69-8e73-7352c4227e11E6underTerrenget1596FT14.42N: 6691503.76, Ø: 621642.93Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll402379e1-66b9-48d6-9bb4-222e4980702cF181None10087KT14.39N: 6690040.98, Ø: 624924.82Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollf06319ff-8091-4d31-877f-41e791c65b16F33None96872PT17.07N: 6696996.64, Ø: 622025.18Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll2584d990-4740-4ac2-a032-569295a19793F181None9000KT12.46N: 6689905.60, Ø: 622717.87Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll85876754-55a9-40b0-bdd8-4cba7980664eF1594None8050KT13.55N: 6689404.93, Ø: 626739.51Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll82fd673c-92a4-4a96-9477-5b49613c0bf7F177None8800KT17.44N: 6691361.92, Ø: 626257.56Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollb5f47d86-d78a-4a79-8835-60565aa9045eE6None180FT16.11N: 6688350.35, Ø: 618475.68Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll84f6261c-31f7-49a5-9941-1652976644a9F1594None10438PT15.20N: 6689609.49, Ø: 626775.03Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll530ae9e6-016e-4316-8f16-66bc23ab139bF181None99437PT23.68N: 6689846.70, Ø: 622792.62Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll46747ab2-fcff-47b1-9167-1395034f542aF33None6ET10.68N: 6696778.07, Ø: 622187.48Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll58205415-3dde-4a30-81ed-e7b8360613ceS372None97729PT12.11N: 6698500.00, Ø: 620115.66Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll8ff5f14d-fe51-44e3-a889-fcf1b37bba53F177iLuft10396PT16.94N: 6698036.04, Ø: 623224.87Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvollb4eff73a-7f83-4653-8ce8-b21588340bddE6None1593FL13.85N: 6680874.91, Ø: 620818.62Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll229c9f3b-716a-4623-9664-86aa6a898302E6None33FL15.00N: 6696846.67, Ø: 622113.92Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3035 Eidsvoll24b8c3c3-7404-4428-a521-b20569514734E6None97063PU41.79N: 6689730.30, Ø: 620498.89Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket