Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3036 Nannestad

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3036 NannestadbygningDyrkamark1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3036 NannestadbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
3036 NannestadbygningVeg0 HTML-Rapport
3036 NannestadbygningVann0 HTML-Rapport
3036 NannestadbygningspunktAnnenBygning0 HTML-Rapport
3036 NannestadannenBygningStor4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3036 NannestadbygningTiltak2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3036 NannestadbygningspunktBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3036 NannestadbygningslinjerBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil