Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3037 Hurdal

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3037 HurdalbygningDyrkamark0 HTML-Rapport
3037 HurdalbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
3037 HurdalbygningVeg0 HTML-Rapport
3037 HurdalbygningVann0 HTML-Rapport
3037 HurdalbygningspunktAnnenBygning0 HTML-Rapport
3037 HurdalannenBygningStor3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3037 HurdalbygningTiltak0 HTML-Rapport
3037 HurdalbygningspunktBygning0 HTML-Rapport
3037 HurdalbygningslinjerBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil