Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3038 Hole

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3038 HolebygningDyrkamark25 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3038 HolebygningTakoverbygg3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3038 HolebygningVeg10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3038 HolebygningVann1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3038 HolebygningspunktAnnenBygning29 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3038 HoleannenBygningStor19 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3038 HolebygningTiltak20 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3038 HolebygningspunktBygning6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3038 HolebygningslinjerBygning0 HTML-Rapport