Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 3038 Hole

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3038 HoletraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
3038 HoleVegnett_uten_flate5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3038 HolevegavgrensningVegnett0 HTML-Rapport
3038 HolevegnettVegref33 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3038 HolevegMedium20 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil